8. Türkiye sigorta acenteleri zirvesi

 8. Türkiye sigorta acenteleri zirvesi

8. TURKİYE SİGORTA ACENTELERİ ZİRVESİ TRABZON 2-4.12.2011

İSAD YK Başkanı Turusan Bağcı, Başkan Yardımcısı Özcan Duysak ve Genel Sekreteri Eyyup Çelik’in de  katıldığı, T. Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) tarafından Doğu Karadeniz Sigorta Acenteleri Derneği (TÜSİD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Türkiye Sigorta Acenteleri Zirvesi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Güneş Sigortanın Sponsor olduğu Zirveden çok önemli mesajlar ve Ülkemizde bir ilk olan Zirve sonuç bildirgesi çıkmıştır.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık genel müdürü Ahmet Genç, Güneş Sigorta genel müdürü Serhat Süreyya Çetin, TÜSAF Başkan Vekili Mustafa Aydınçelebi ve İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Başkanı, TÜSAF Başkan Yardımcısı Turusan Bağcı’nın konuşmacı olarak katkıda bulunduğu toplantının Moderatörlüğünü Doğu Karadeniz Sigorta Acenteleri Derneği (TÜSİD) Başkanı İbrahim Sertel yapmıştır.  TÜSAF Yönetim Kurulu üyeleri ve TÜSAF a üye Derneklerin başkanları da tüm Türkiye illerinden gelerek  Trabzon bölgesi Acenteleri ile buluştuğu zirveye katılım çok yüksek olmuştur.

Hazine Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç;

Acenteler projeler üreterek daha akılcı yöntemlerle hız almalıdır. 2012 den itibaren sektörün önünü açarak büyüme yönünde çalışmalara başlamak istiyoruz. Bu güne kadar tüm düzenlemeleri bitirdik. Önümüzdeki 5 yıl büyüme ve gelişme yılları olacaktır. Yanlış Sigorta uygulamaları yönetmeliği çıktı daha dikkatli olunmalıdır ihbara dayalı uygulama başlamıştır. Bu güne kadar yapılan her ihbar değerlendirilmiştir. Mevzuata aykırı uygulamalara artık müsemma göstermiyoruz. Krizden çıkıldı ivme kazanıldı, Ekonomiye göre Sigorta Sektörü daha hızla büyümüştür. Sigortalı sayısını arttırmak ve tabana yayılmak amacıyla Tanıtım ve bilinçlendirme stratejisi yayınladık projelerinizi bekliyoruz.

Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin,

Fiyata dayalı rekabet sorunu yaşıyoruz, sektör büyüyemiyor, teminatlar riske göre hak ettiği şekilde fiyatlandırılmalı. Sigorta Acentelerinin en büyük sorunu karsızlık, hep birlikte çalışıp birlikte büyümeliyiz. Sigortacılar çok değerli bir iş yapıyor ve hizmet veriyor, paha biçilemez bir iş yapıyoruz değerimizin farkına varmalıyız.

Türkiye de sigortacılık Acente ile yapılmaktadır ve bu şekilde yapılmaya da devam edecektir. Bunu değiştiremeyiz Geçmişte de böyleydi yüz  yıl sonradan Ülkemizde bu değişmeyecek siz vazgeçilemezsiniz ve alternatifiniz yok dedi.

Tarifeyi Sigorta Şirketleri hazırlıyor prim düşüşü ve zarardan şirketler sorumludur. Aktüeryal tekniklere göre çalışılmalıdır. Acentelerde bundan kısmen sorumlu rekabeti körüklüyorsunuz. İnternet ve direkt satış Acenteler için bir tehdit ve ne yazık ki bir gerçek. Küreselleşmede bu gerçek değişmeyecek. Güneş Sigorta olarak söylüyoruz İnternet satışı sadece Acenteler üzerinden olacaktır. Acenteler satış ve pazarlamaya önem vermelidir.

Potansiyel hiç bir sorunumuz yok deneyimimiz, birikimimiz, hizmet anlayışımız çok yüksek. Hak edilen itibar için çok çalışmalıyız. Bundan 100 sene sonra Poliçeleri hala Acenteler üzerinden satacağız bu kesin, ama sorun şu kaçınızın torunları veya şirketleri dev şirketler olacak. Sadece kurumsallaşmış işine yatırım yapan Acenteler bu duruma gelecektir. Acente Sigorta Şirketi ayrımı yok olamaz yaptıklarımız birbirimizi etkiliyor.

Mustafa Aydınçelebi TÜSAF YK Üyesi Başkan vekili,

Sektörün yaşaması için Acentelerin yaşayabilmesi gerekiyor. Sigorta Şirketlerinden ise Acenteleri yaşatabilecek operasyonlar bekleniyor. Sigorta Şirketleri rekabeti hizmette yapması gerekirken rekabet açık eksiltme şeklinde yapılıyor, zararına satışlar ne Sigorta Şirketine nede Sigorta Acentelerine yarar getirmiştir. Buna dur diyecek sermayedardır. Yanlış yönetilen zarar eden şirketin Sermayedarı buna bir son vermelidir. Sektörün tarafları ile tüketiciler arasında güvensizlik hâkimdir. Sigorta Şirketlerinin basiretli birer tüccar olup olmadığından şüpheliyim, kar etmeden çalışan şirketin uygulamalarını anlamakta zorluk çekiyorum. Sigorta Şirketinin Acentesi ile rekabet ettiğinin örneği Dünya’da yoktur. Kendi Acentelerinin müşterilerine teklif verilmekte Aracı komisyonu iadesi teklif edilmektedir. Şirketler ya Aracı ile çalışacak ya da direkt çalışmalıdır buna karar vermeliler. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek olan TTK bazı yükümlülükler getirmektedir. Her Acente bağımsız denetimden geçerek bunu web sayfalarında yayınlamak zorundadır. Bağımsız denetimin ücretini Acente ödeyecektir. Küçük bir Acente için önemli bir maliyet getirecektir, bununla ilgili de çalışmalar yapılmalıdır.

Turusan BAĞCI

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği YK Başkanı TÜSAF Başkan Yardımcısı

Atatürk ve Menderes den beri Sigorta Sektörü ve Acentesi ile yakından ilgilenen, Sigorta Sektörünü destekleyen ne bir parti nede bir politikacı çıkmıştır. Aksi gibi Devletin Bakan düzeyinde üst düzey bürokratları Basın yoluyla Sigortacılar “Mezar Soyguncusu” diyebilmiştir. Sigortacılığın geliştiği ülkelerdeki gibi Devletten güven ve destek aldığında ülkemizde de sigortacılık konusunda hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Unutulmamalıdır ki Sigortacılar Bir ülkenin ekonomisinin ve gelişiminin teminatıdır. Lobi çalışmalarına kesinlikle ağırlık verilerek kendimizi ve değerimizi ifade edebilmeliyiz. Türkiye’de Sigorta Aracılığının Acente kanalı ile olacağı konusunda her taraf hemfikir. Yıllarca birçok alternatif kanallar denendi ancak kısa süreli sonuçlar alındı ya yüksek maliyetler getirdi ya da devamlı olamadı. Alternatif kanallara yönelmek kısa vadede iyi bir görüntü verebilir ama sonuca ulaştırmayacaktır. Sigorta Şirketlerin fiyat rekabeti hem kendileri ile hem de Acenteler ile artık sektöre zarar veriyor, bu uygulamadan hemen vazgeçilmelidir. Şimdi yeni söylemlerde zarardan Acenteler sorumlu denmeye başlanmıştır. Acenteler nasıl zarardan sorumlu olabilir, bizim görevimiz iyi temsil etmek, pazarlama yapmak, tahsilat ile ilgilenmek, hasarla uğraşmak…. Bunların hepsini fazlası ile yerine getiriyoruz ve Sigorta Şirketinin hazırladığı tarifeden Poliçeleri satıyoruz. Tarifeyi hazırlayan Sigorta Şirketi eğer zarar ediyorsa tarifeni yükselterek Aktüeryal tekniklere göre yeni tarife belirlersin böylece şirket de Acentede kar eder. Şimdi bazı branşlarda Acente portföyü zararlı diye Acentelikler kapatılıyor sebep olarak Kaza ağırlıklı Trafik-Kasko satıyor ve bunlar zararlı branş deniyor bu iki ürün ülkemizde lokomotif branşlardır talep de vardır bunları satmamamız düşünülemez. Hata yapan Sigorta Şirketleridir düzelmelidirler. Şirketler alternatif kanallar ile ilgili yeni maceralara girme peşinde de olduklarını görüyoruz. Bankalardan sonra kooperatifler, vakıflar, Telekom, direkt satış PTT v.b. gibi. Denenmiş ve defalarca başarısız olmuş olanı yeniden denemeye çalışılmasını anlamıyoruz. Sigorta Şirketleri Eroinman gibi Banka diye tutturmuşlar Bireysel Emeklilik Sistemini ( BES ) 2004 de bunu sadece Bankalar satabilir Acenteler satamaz dediler bu iş sokakta olmaz dendi uzağa bakmayalım 2 senedir BES Şirketleri Kampanya ve özel desteklerle Acentelere geri döndüler neden çünkü bankalar bitti. Tüm müşteriler tarandı İkinci- üçüncü turları yaptılar sonra ilk başlarda direkt satış ve banka payı %85 Acente payı %15 iken 2011 sonu itibariyle Acentelerine yatırım yapan büyük bir BES Şirketinin toplan Acente payı %60 a çıktı hem de 1,5 yılda. Bu işin Acente tarafından onların tabiri ile sokakta yapılacağını gösterdik.

Şirketler Acentelerine güvenmeli güvene dayalı düzenlemeyi yapabilmelidir.

Van Depremi sonrası Acentelerimizin ekranları kapatıldı. Zaten müşterileri ya kayıp ya da bölgeyi terk etmiş, tahsilât ve üretim yapamıyor şimdi ne olacak, yarınlarda diğer Acentelerin bu duruma düşmeyeceğinin garantisi nedir? Şirketler bu bölge Acentelerine kolaylık sağlamalıdır ve Acilen Sigorta Acenteleri Vakfı kurulmalıdır. Vakfın gelirleri için bir çok önemli kanal bulunmakta bu kanallar devreye sokulmalıdır. Yönetmelik ile ilgili tüm Türkiye’deki TÜSAF a üye derneklerden görüş alınmış, önemli Hukukçuların görüşlerine başvurulmuş ve tüm tarafların mutabık kaldığı yeni Acente Yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır. Buradaki görüşlerimize önem verilmelidir.

Sektör prim üretimi enflasyon ve ekonominin üzerinde büyüdü. 2007-2011 Yılları arasında Poliçe sayısı %30 artmış prim üretimi ise %5 düşmüştür. Bunun anlamı Sektör prim üretimin en büyük kısmını yapan sigorta Acenteleri daha fazla çalışmış, daha fazla benzin gideri olmuş, daha fazla personel maliyetine katlanmış, kira,elektrik,su,telefon gibi sabit giderleri zamlarla çok daha fazla artmış, ama gelirleri %28 düşmüştür. 2007 de ortalama 860 TL sına sattığımız bir poliçeyi şimdi ortalamada 600 TL civarına satmaktayız bunu tüketiciye anlatamadığımız gibi sektörümüze ve mesleğimize olan güvensizliği tetiklemektedir.

Eksikliklerimizin de farkındayız, destek alırsak bunları düzeltmeye hazırız. Acentelerin davranışlarını düzenleyici gelişimini sağlayıcı ve yol gösterici Etik davranışlar hazırlanmalı sektöre sunulmalıdır. Acenteler üzerinden oynanmaya çalışılan oyunun farkındayız bozabilecek planlarımız hazırdır. Kimse Acenteler üzerinden hesap yapmasın. Avrupa Birliği Ülkelerindeki Acenteler gibi Ortak tavır almaya hazırız ama sektörü de büyütmeye hazırız. Şimdi de İnternet üzerinden satışlar başlamıştır evet bu önemli bir gerçek ama datalarını Acenteleri ile paylaşmadan kendi web sayfaları üzerinden Sigorta Poliçesi satılmasını doğru bulmuyoruz ileride Acentelerinden daha düşük primlerle poliçe satılmaya başlanırsa ne olacak. İnternet üzerinden poliçe satışı sadece Acenteler aracılığı ile olmadır, bununla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Bankalar bizim işimize giriyorsa bizde Bankaların işlerine girelim, Sigorta şirketi olmayan Bankaların ürünlerini pazarlayalım Avrupa da ki gibi Konut otomobil kredisi leasing verelim. Ülkemizde iki sigorta şirketinde örneği bulunmaktadır. Bu sigorta şirketleri anlaştığı bir banka üzerinden Acentelerine kredi pazarlatıp komisyon vermektedir. Buna göre düzenlemelerin yapılması gereklidir.

8. ACENTELER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

 1. Sektörün gelişimi ve devamı için Türkiye’de Sigorta satış, pazarlama ve hizmeti Sigorta Aracıları üzerinden olmalıdır. Sigorta Şirketleri her türlü çalışma, plan ve organizasyonunu buna göre yapmalıdır. Alternatif kanallar sektörün gelişimini engelleyici en önemli unsurların başında gelmektedir.
 2. Fiyata dayalı zararına rekabetten Sigorta Şirketleri hemen vazgeçmelidir. Rekabet hizmette olmalı buna odaklanılmalıdır. Tüketicinin uzun vadede bundan zarar görmesi kaçınılmazdır.
 3. Hatalı hazırlanan tarifeler sonrası oluşan zarardan Acenteler sorumlu değildir, şirketler Aktüeryal tekniklere göre hazırlanmış tarifeler hazırlamalıdırlar.
 4. Acentelere yönelik Satış, pazarlama, liderlik, Acente işletmeciliği, ürün eğitimleri mutlaka artmalıdır. Bu eğitimler TSRŞB veya oluşturulacak bir havuzla SEGEM tarafından ücretsiz bir şekilde Acentelere verilmeli masrafları Sigorta Şirketleri tarafından karşılanmalıdır.
 5. Zorunlu Sigorta Sayısı kesinlikle arttırılmalı Zorunlu Deprem Sigortası zorunluluğu isimde kalmamalı yasalaştırılmalı yaptırımı olmalıdır.
 6. Acentelere yönelik Gabin yapılarak Acentelik Sözleşmelerinin dayatılması, mevcut komisyonların indirilmesi kesinlikle engellenmelidir.
 7. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi SAİK daha etkin çalışmalı, projeler üremeli Acentelerin geleceğini güvene almalıdır. Mikro sorunlarla uğraşmak yerine Makro çözümlere odaklanmalı daha etkin ve verimli çalışmalıdır.
 8. Tüm Acenteler tek ses olmalı Sektörün gelişimi için Ortak Tavır alabilmelidir.
 9. Bankalar Sigorta Acenteleri ile eşit şartlara sahip olmalı Yönetmeliklerle ayrıcalıklar sağlanmamalıdır. Bankaların Kredi silahını kullanarak poliçe dayatması engellenmelidir.
 10. Denetimlerin daha etkin ve yaygın yapılabilmesi için tüm Acenteler fahri müfettiş olarak atanmalı İl ticaret odalarına denetleme yetkisi verilmelidir.
 11. İnternet satışı sadece Acenteler üzerinden olmalıdır.Sigorta Acenteleri Etik Kurulları belirlenmeli tüm Acentelerin bu kuralarla uyması sağlanmalıdır.
 12. Sigorta Şirketleri veya Acentelerin Komisyon iade ederek satışı durdurulmalı cezai şarta bağlanmalıdır.
 13. Sigorta Şirketleri direkt satış yapmamalı veya ya Aracı ile çalışmaları ya da Direkt satışı tercih etmelidir.
 14. Acenteler ve Sigorta sektörü Ankara da daha etkin olmak sesini duyurmak için etkin lobi çalışmaları yapmalıdır.
 15. Sigorta Şirketi ile Anlaşmalı servi- Anlaşmalı Hastane ilişkisi olan kurumlar ya Acentesi olmalı ya da anlaşmalı kurumu. Bu durum Sektöre ve Acentelere büyük zarar vermektedir seçim yapmalıdırlar.
 16. ARTIK Şirketler ve Acenteler birbirine güvenmeli ve açık olmalıdır Sektörü birlikte nasıl büyütebiliriz buna odaklanılmalıdır.
 17. Acenteler kendi gelişimine önem vererek, eğitim, satış pazarlama konularına, çapraz satışa önem vermelidir.
 18. Sigorta Acenteleri Vakfı kurulmalıdır.

Daha önceden olduğu gibi Sigorta Acenteleri sektörü sırtlayarak gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir. Büyümek, güvenilir ve saygın bir meslek olmak için geçmişte, şimdi ve gelecekte üzerine düşeni yapmış yapacaktır.