İSAD Üyelik

Dernek Üyeliği Koşulları

Yürürülükteki Dernekler Kanunu ve buna göre düzenlenmiş Tüzüğümüzün 7. Maddesine göre;

  • Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.
  • Derneğe üye olacakların; medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 2098 numaralı Dernekler Yasasının 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. (Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz).
  • Derneğe üye olmak için; Sigortacılık sektöründe veya sektörle ilgili bir alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve en az iki faal üyenin ilgili Yönetim Kuruluna yazılı takdimde bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu görüşür. Yönetim Kurulu Toplantı sayısının en az 3/4’ü tarafından başvurusu uygun görülen adaya durum yazı ile bildirilerek Giriş ve Yıllık Ödentinin yapılması istenir. Ancak Giriş Ödentisinin yapılmasıyla üyelik kesinleşir. Üyelik talebi Yönetim kurulunda reddedilmişse, durum adayı takdim eden üyelere yazı ile bildirilir. Reddedilen bir başvuru ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra 2 üyenin talebi ile yeniden yukarıda belirlenen usule göre yinelenebilir.
  • Derneğe fahri üye alınabilir. Fahri üyelik şartları, Yönetim Kurulu’nca yapılacak bir yönetmelikle saptanır.

Web Site Üyeliği Koşulları

İSAD web sitesinden  faydalanmak üzere  18 yaşından gün almış bireyler, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, İSAD  tarafından üyelikleri onaylanarak üye olabilirler. Üye adı üyeye özeldir. Aynı üye adı iki farklı üyeye verilemez.

Üye Aday Başvuru Formu