Kuruluş Amacı

Üyesi olan Sigorta Acenteleri ile onlara bağlı çalışanların mesleğinin gelişmesine çalışmak, mesleki birliği sağlamak, sigorta sektörüne faydalı olarak sigorta Aracıları yetiştirmek, sigorta acente ve aracılarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için çalışmalar yapmak, Sigorta Aracısını ve sigortalıyı bilinçlendirmek, sorunlarına yardımcı olmak, sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda yetkili kişi ve kuruluşların bilgilerine başvurmak, İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak, Üyelerinin yöneticilik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, Sigortacıların toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını ve verimliliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamaktır.

Sigorta Acentesi Mesleğinin;

GÜVENİLİR, SAYGIN ve KAZANAN bir meslek olmasına yardımcı olmaktır.