Poliçe kesen artık servis hizmeti de veremeyecek

Poliçe kesen artık servis hizmeti de veremeyecekSigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e göre artık poliçe satılan yerin altında sigortalıya aynı şirket tarafından servis hizmeti verilemeyecek.İSAD olarak ilk kez 5 yıl önceki SAİK e yazılı olarak sunmuş olduğumuz, takipcisi ve destekçisi olduğumuz, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu konuda mevcut SAİK’in takipçisi olduğu ve üzerin durduğu çabası ile çıkmıştır.  Sigorta şirketlerinin aldığı destek hizmetleri ile ilgili bir düzenleme yapılması üç yıldır gündemdeydi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yönetmelik ile artık poliçe satılan yerin altında sigortalıya aynı şirket tarafından servis hizmeti verilemeyecek. Bir diğer değişiklik ise asistans şirketlerinin sigorta şirketleri ile servis sözleşmesi yaparak hizmet verecek olması.

2015 yılı başına kadar asistans şirketleri bağlı bulundukları reasürans şirketlerine riski plase ediyorlardı. Arkasında reasürans desteği olmaksızın Türkiye’de 50 bin TL sermaye ile kurulan dünyanın en büyük asistans şirketlerinden Adak’ın piyasayı milyonlarca TL zarara uğratarak Türkiye’den çıkması, hafızalardan silinmedi. Buna rağmen vergi kaybı olacağı ihtimaline karşılık asistans şirketlerinin Türkiye’deki işlerini servis sözleşmesi ile yapması konusunda Hazine tercihini yaparak bunu asistans şirketlerine iletmişti.  Buna göre asistans şirketleri, Hazine’nin isteği doğrultusunda 2015’ten itibaren sigorta şirketleri ile Türkiye’deki kurulu şirketleri üzerinden servis anlaşması yapmaya zaten başlamışlardı.

100-200 bin TL sermayeli asistans şirketlerinin milyonluk riskleri üzerlerine alacak olması, bir ‘Adak’ olayı daha yaşandığında sektörü ve sigorta şirketlerini ne kadar zora sokabileceği yönünde soru işareti olarak akıllarda kalıyor.

‘Bu Yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunanlar aynı zamanda destek hizmeti sundukları şirketle ilgili sigorta aracılık faaliyetinde bulunamazlar’ maddesi ile de acentelik yapan servislere önemli bir engel getirilmiş oldu. 

Mevcut yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.