Zorunlu deprem sigortası elektrik su abone işlemleri

 Zorunlu deprem sigortası elektrik su abone işlemleri

Elektrik ve su aboneliklerinde Zorunlu Deprem Sigortası’nın sorgulanması

 Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan duyuruda; 18 Mayıs 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında 18 Ağustos’tan itibaren tapu dairelerindeki işlemlere ilave olarak elektrik ve su abonelikleri esnasında da Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçe kontrolü yapılacağından önümüzdeki günlerde meydana gelecek muhtemel talep artışı nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

 “6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11 inci maddesinde “zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir” hükmü yer almaktadır. Söz konusu zorunluluğa ilişkin olarak hazırlanan hatırlatma mesajları Ağustos ayı içerisinde yerel ve ulusal medyada yoğun alarak yer alacaktır. Diğer taraftan, kontrol uygulamasına yönelik olarak ilgili kurumlar ile çalışmalar da devam etmektedir.

 Abonelik sözleşmesi yapacak vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla, işlemi yapan idarelerin poliçe sorgulamasına ilişkin olarak aşağıdaki yöntemler belirlenmiş olup bu hususlar ilgili kurumlara iletilmiştir. Poliçe sorgulamasında kullanılacak yöntemler:

 ·         Elektronik sorgulama (DASK web servis uygulaması): DASK’ın sunduğu “web servis” yardımıyla elektronik ortamda sorgulama yapılarak poliçe bilgileri teyit edilebilir.

·         www.dask.gov.tr üzerinden sorgulama: Abonelik işlemi yapılacak konuta ait poliçenin numarasının ve konut malikinin kimlik numarasının (TCKN) sözlü veya yazılı olarak beyan edilmesi durumunda, DASK internet sitesi “poliçe sorgulama” bölümünde poliçe numarası ve TCKN bilgisi girilerek poliçe bilgileri teyit edilebilir.

·         Poliçe aslı ile işlem yapılması: Yukarıda belirtilen yöntemlerden birini tercih etmeyen idarelerin poliçe aslını talep etmeleri ve poliçe üzerinden adres bilgilerinin doğruluğunu teyit ederek işlem yapmaları gereklidir. 

Zorunlu deprem sigortasının malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından yahut kiracılar tarafından yaptırılması mümkündür. Sigortanın kiracı tarafından yaptırılması durumunda; malike ait TCKN poliçede belirtilir ve poliçede kiracı “sigorta ettiren” olarak, malik ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı tarafından bu şekilde yapılan poliçeler için ödenen sigorta primi, malikten tahsil edilebilir veya kiradan mahsup edilmesi mümkündür.

 Poliçe aslı olmaksızın abonelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, yeni poliçe veya mevcut poliçe bilgilerini elektronik ve mobil olarak paylaşımı mümkündür. Diğer taraftan, abonelik işlemi için gelen ancak poliçesi olmadığı için işlem yapamayan ve bu nedenle poliçe düzenlemek isteyen vatandaşların en kısa sürede poliçe temin etmesini sağlamak amacıyla; sigorta şirketlerine, acentelere, banka şubelerine veya DASK İnternet sitesinde “on-line” işlem yapan şirketler bölümüne yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla ilgili idarelere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.”