Tobb Başkanı “Komisyonları Yükseltin”

 Tobb Başkanı “Komisyonları Yükseltin”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Komisyonları yükseltin”


Sigorta acenteleri 2023 vizyonunu belirledi

TOBB – Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) için Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan “Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme” raporu basın toplantısı ile duyuruldu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Bu rapor hazırlandı iş bitti demek olmaz esas şimdi bu rapora göre çalışma yapıp Acentelerimizi güçlendirmeliyiz.

Acente sektörüne çağ atlatmalıyız, Acentelerin geleceğiniz parlak, buna birlikte yürüyeceğiz. Sigorta şirketi ve acente arasındaki ilişkiyi evliliğin demir kanununa benzeterek, “Bu kanuna göre kimse eşinden daha mutlu olamaz. Sigorta şirketi acenteden, acente sigorta şirketinden daha mutlu olamaz. Olsa bile bu mutluluk kalıcı olmaz” diye konuştu. Bu yetmezmiş gibi trafik sigortalarında da acentelerin komisyonu %1’e kadar düşürüldü. Biz Acenteler Öldük, arkamızdan fatiha okuyan yok” dedikten sonra Türkiye Sigorta Birliği Başkanına dönerek “ Şirketlerden Acente Komisyonlarını eski seviyesine yükseltmelerini bekliyoruz” demiştir.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında;

Raporda sigorta acentelerinin birleşerek güç birliği yapması ve müşteri odaklı kurumsal bir yapıya dönmesinin gerekliliği vurgulandı.​

Müşteri odaklı çalışmak ve kurumsal bir yapıya kavuşmak hedef seçilirken, birleşerek güç birliği yapmanın önemi vurgulandı.

“Sigorta acentelerimiz işbirliği yapsın, güçlerini birleştirsin istiyoruz. Burada da KOSGEB desteklerine ihtiyaç duyuyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu açıklanan raporun sigortacılık sektörü ve sigorta acenteliği mesleğinin yol haritasını çizeceğini anlattı.

EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN GÜÇLÜ SİGORTA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR

Modern dünyada ekonomik büyümenin ve ticareti artırmanın temel unsurlarından birisinin de sigorta sistemi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi büyütmek için güçlü bir sigortacılık sistemine ihtiyaç olduğunu ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çünkü ekonomi ve ticaret risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Ekonomiler büyüdükçe, rakamlar büyüdükçe risk alma isteği azalır. Kendinizden pay biçin. Cebinizdeki 10 lirayı kazanç vadeden her işe kolaylıkla yatırırsınız. Çok titiz davranmazsınız. Ama cebinizdeki para 10 lira değil de 10 bin lira ise oturur düşünürsünüz. Kolay kolay riske atamazsınız. İşte tam burada, herkes kara ortak olurken, sigortacılık sistemi riske ortak olur, iş yapmanın önünü açar. Sigortacılık işte bunun için çok önemli. Sigortacılık sektörü makinenin yağıdır. O yağ olmazsa makine bir hafta çalışır, bir ay çalışır ondan sonra kırılır. Yani ekonominin çarkının dönmesini sağlayan sigortacılık sektörüdür. Bu sektörü ne kadar büyütebilirsek, ne kadar sağlıklı hale getirirsek ekonomiye katkısı da o kadar büyük olur” diye konuştu.

Sigorta primi içerinde acentelerin payının 2006 yılında %70 iken, %66’ya gerilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, “En hızlı büyüyen işlerden biri hayat sigortası. Orada da acentelerin payı % 33’den %7’lere gerilemiş. Yani biz acenteler olarak trafik ve kasko sigortasına sıkışıp kaldık.

İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı Acentelerin sorunları ile ilgili destekleri ve konuşması için TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

-Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç de toplantıda yaptığı konuşmada yapılan yasal düzenlemeleri değerlendirdi. İnovasyon, Ar-Ge, teknoloji gibi kavramların yalnızca imalat sanayinde olmadığını, sigorta sektöründe de inovasyona kafa yorulması gerektiğini ifade eden Genç, sigortada inovasyonu daha fazla konuşmalıyız. Belki yeni fikirler için yarışmalar yapmalıyız. Ar-Ge’nin payı arttı ama sonuç da almamız lazım. TOBB’un desteğiyle yapılan bu çalışmanın çok önemli olduğun düşünüyorum. Sayılar eskiden hep muhtelifti. Ölçemezseniz hiçbir şey yapamazsınız” diye konuştu. Genç, raporun başarısını överken emeği geçenlere teşekkür etti.

-TOBB SAİK Başkanı Hüseyin Kasap

TOBB – Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Hüseyin Kasap da konuşmasında ‘denetim’ ve ‘birleşme’ üzerinde durdu. Dünyanın her yerinde sigorta acentelerini denetleyen mekanizmalar bulunduğunu bildiren Kasap, “Acente olmayanların denetimleri konusunda istediğimiz noktada değiliz. Etkin bir denetim mekanizması kuracağız” dedi.

Acentelerin güç kazanmak için birleşmesi gerektiğinin altını çizen Hüseyin Kasap, “Gelir kaynaklarının da çeşitlendirilmesi lazım” dedi. Kasap, “Birleşme ve güçlenme önemli. Sayın Başkanın da vurguladığı gibi birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. KOSGEB’in işbirliği güç birliği projesi var. 5 firma birleşme kararı aldığında KOSGEB onlara finans desteği sağlıyor. Bunların değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Taşradaki acentelerin trafik sigortası dışında üretim yapamadığına işaret eden Kasap, “Başka bir iş yapmaları da mümkün değil. Önlem alınmazsa çok sayıda acente kapanacaktır. Gerekli düzenlemeler yapıldı. Artık hak ettiğimiz komisyonları verin” dedi.

Rapordan satır başları

TOBB – Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) için Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan “Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme” raporu ile yurtdışı sigortacılık ve sigorta acenteciliği uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelendi ve atılması gereken öncelikli adımlar belirlendi. Bu öncelikli adımlar şöyle sıalandı: Acenteler için etkin bir denetim mekanizmasının kurulması, acentelerin birleşmesinin özendirilmesi ve bunun için finansman desteği sağlanması, acentelerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir akademinin kurulması, sigorta acenteleri dijital bilgi ve veri akış platformunun oluşturulması, acentelerin teknolojik altyapı yatırımları yapmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi, sigortacılık konusunda bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Sigorta Geleneksel ve Dijital Satın Alma Eğilimleri” anket çalışması sonuçlarına göre ön plana çıkan sonuçlar da şöyle sıralandı: Sigorta bilinirliğinin en yüksek olduğu 5 ürün sırasıyla; kasko, zorunlu deprem, sağlık, hayat ve zorunlu trafik. Katılımcıların en fazla satın almayı düşündükleri ilk iki ürün sağlık sigortası ve BES. Sigorta poliçeleri en fazla acentelerden alınmakta.

-Rapordan acentelerle ilgili tespitler:

-Acentelerde ortalama 3 kişi çalışmakta.

-Acentelerin aylık maliyeti ortalama 7.010 TL.

-Acentelerin ortalama aylık 984 TL kira ödediği ve ortalama bir çalışanın maliyetinin aylık 1.980 TL olduğu tespit edilmiştir.

-Acente maliyetlerinin en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir.

-Acente maliyetlerinin en düşük olduğu iller sırasıyla Tunceli, Muş ve Hakkari.

-Sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları ankete katılan acentelerin %80’i tarafından sorun olarak görülmekte. En büyük rekabet banka kaynaklı.

-Bölgesel bazlı acente sorunları incelendiğinde, birçok bölge tarafından ön plana çıkarılan konu civarda bulunan acentelerin çokluğu olurken; özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde denetim eksikliği, bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi ve acente adına satış yapan kayıt dışı aracılar gibi sorunlar ön plana çıkmaktar. Artan maliyetler en yoğun Marmara Bölgesi’ndeki acenteler tarafından vurgulanıyor.

-Türkiye’de tarihsel sigorta kanal dağılımı trendinin gelecekte de devam etmesi durumunda, acentelerin primlerden aldıkları payın düşeceği gözlenmekte.

Samimi ve sonuç odaklı geçen toplantı sonrası TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Acenteler ve yetkililer ile Samimi resimler de çektirmiştir.

LANSMAN TOPLANTISINI CANLI İZLEMEK İÇİN

http://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=21169&lst=MansetListesi

Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Raporuna ulaşmak için ;

http://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2496&lst=DuyurularListesi