“Serbest Kürsü Toplantıları” Gaziantep

 “Serbest Kürsü Toplantıları” Gaziantep

İSAD YK Başkanı ve Genel Sekreteri Eyyüp Çelik in de katıldığı TÜSAF ve STD nin ortaklaşa yaptığı “Serbest Kürsü Toplantısı”  Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Sami Akay in açılış konuşması ile başlamıştır;Bölge Acentelerinin tamamı ile İl Sigorta Acenteleri Dernek Başkanlarının Tamamına yakınının katıldığı toplantının açılışında;

Sayın Akay , Bir olma birlik olma çabaları içerisinde olmamız gerekir. Problemlerin çözümü için hasım olmaya değil hısım olmaya ihtiyacımız var kendi hak ve menfaatleri için çalışmak yerine Acente mesleği ve geleceği için çalışılmalıdır. Tüm acenteleri dernekleri altında üye olmaya birlik için güç olmaya davet ediyorum dedi. 6102 sayılı TTK 1.07.2012 de yürürlüğe girecek. Bu konuda herkes bir şey söylüyor ancak yapılan bir şey yok, Çözüm bekleyen sorunlarımız çok bu nedenle her türlü sorularınızı sorunuz.

Sayın Kasap konuşmasında;

TÜSAF olarak bir ilkemiz var oda Yerli cam firmasını koruyup kolluyoruz. TÜSAF bir güç birliğinin adresidir. Acenteleri temsil eden en üst ve güçlü örgüt TÜSAF dır. Dışarıda çok az dernek vardır. Bunun ana sebebi bölünmeyi engellemektir. TÜSAF Türkiye deki tüm Acenteleri kucaklayan bir dernektir.

Acenteler mutlaka değişmeli gelişmelidir. TTK bir fırsattır bunu böyle görmelidir. TTK Şirketleri kurumsallaştıran modernleştiren şirketlerin önünü açan bir kanun Acenteler de kurumsallaşacak Acentelerin buna fırsatı olmayabilir bunun çözümü kümeleşmedir bir Acente tek basına kurumsallaşamıyorsa birleşerek bunu sağlamalı Alternatif satış kanalı ile de mücadele etmek için de bu gerekli İngiltere de süpermarket raflarında satılan poliçelerden bahsedildi Sürekli tehditler var bu sebeple bizim sürekli uyanık olmamız gerekiyor Federasyon ve dernekler bunun için var. Acente önce kendini hazırlamalı

Alternatif Dağıtım kanalları konusunda Sayın Kasap ; genel tavrımız şu suyun akısını değiştiremezsiniz bunu engelleme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bu yerli ve yabancı kanallar ülkemizde artarak devam edecek. Vakıf birlik gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar da Acentelik yapabilir. İkinci üçüncü satırda zaten meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak yazıyor bu doğrultuda Acentelik yapmalarına engel bir durum yoktur.

İSAD YK Başkanı Turusan Bağcı;

Diğer il toplantılarında farklı bir çok konuya değindim şimdi farkli bir kaç konudan bahsedeceğim, İnternet satışı Acenteler için en büyük tehdidin başında gelmektedir. Ayrıca bir çok soru işaretini de içerisinde barındırmaktadır. İnternet tele marketing gibi uzaktan satışta riziko teftişi nasıl yapılacaktır. Aynı yerde başka is yapılmadığı nasıl denetlenecektir, uzaktan satışı yapan kişinin teknik personel olduğu nasıl denetlenecektir.

Uzaktan satış ya sadece Acente üzerinden olmalı ya da Acentelerden daha düşük primle satılmamalı komisyon iadesi kesinlikle yasaklanmalıdır.

Vakıf, Birlik gibi kurumların Acentelik yapması konusuna dikkat edilmelidir. Anayasanın 135. maddesi ve koop kanunu mad 1 iyice incelenmeli buna göre Kuruluş sözleşmelerinde sadece sigorta Acenteliği yapılabilir dendiği için Birlik, Vakıf, oda gibi kuruluşların levha kaydı yapılmaması gerekebilir. Buna  göre bu kuruluşlara acentelik verilmesi dikkatlice değerlendirilip düşünülmelidir. Anayasaya aykırı hareket mi edilmektedir, dikkat edilmelidir. Ayrıca bu tarz kuruluşular ağırlıklı zorunlu sigortalar yapmaktadır, bu kuruluşların Acentelik yapması pazarı büyütmeyeceği gibi buradaki işleri Acenteler zaten yapacaklardır. Tabipler Birliğinin, Barolar birliği vakfına Acentelik verilmesini anlamıyoruz. Çok güçlü sermayeler ve bu tarz kuruluşlar karşısında Sigorta Sektörünü bu günlere kadar sırtında taşıyan Sigorta Acentelerine haksızlık yapılmaktadır.

Uzun zamandan beri bahsediyordum tekrar söylüyorum, Sigorta şirketlerinin kendi aralarındaki fiyat rekabetleri nedeniyle acentelerin kazançlarının bir anda yok olabiliyor Sigorta sektörüne önemli kalıcı zararlar veriyorlar, ayrıca Acente komisyonları düşürülmekte Acentelikleri dahi iptal edilebilmektedir. Çok önemli sorumlarımız varken yokmuş gibi davranmak veya bir şey yapmadan proje üretmeden oturmamak gerekir. Çok zaman kaybettik artık kaybedecek zamanımız yoktur demiştir.

 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç;

SAİK Sigorta Acentelerinin en büyük ve tek çatı örgütüdür. Bu kuruluş üzerinden projeler üretmeniz en doğru yoldur. SAİK yetkilerinin %20 sini kullanmış olsaydı Acente sorunlarının neredeyse tamamı olmayacaktı. Bir anket yapalım gönderelim en büyük uç sorununuz ne diye soralım, Acenteler ya büyüyücü politikalar  izleyecek ya da birleşerek büyüyecek konduktur bunu gösteriyor. BES e yeni teşvikler geliyor Acentelerin bunu görerek bu fırsatı değerlendirmesi gerekir diye düşünüyordum. Zorunlu Sigortalar denetimi hızlanacak buradan sizlere mutlak suretle müşteri gelecektir. Bu konuda da hazır olmanızı rica ediyorum.Acente örgütünün SWOT analizi yapması gerekir
Ahmet Genç Bence hızla düşününce aklıma gelen ;


Güçlü yönler
1.SAİK çatı örgütünüz var bunu ne kadar kullanabilirsiniz
2. en büyük satış örgütü
3. müşteri ile direkt temas halindesiniz. 

Zayıf yönler
16.500 Acentenin ne kadarı sivil topluma üye ne kadarı bu bilince sahip
Takip sorunu
Bilgi, eğitim eksiği
Trafik kasko çemberi dışına çıkamamaktasınız

Fırsatlar
Sigorta sektörü yükselen sektör
Çok büyük potansiyel var
İşi bilenin çok fazla olamaması Acentelerden başka işi bilen çok fazla kişi yok
Meslek çerçeveniz çizilmiş durumdaTehditleriniz ne

Bana Gore Temel tehdide teknoloji dır.
Doğrudan satış ve
Diğer satış kanallarıdır. 

Bunları nasıl çözeriz nasıl daha ileri gideceğiz buna bakmalıyız
Hükümet büyümek için gaza bastı 2023 e giderken ne olacağınız belli değil bu
size bağlı Kazanan bu günden önlemini alanlar olacaktır.

A.Genç bilgi işlem teknolojisi ve gelişmesinin önüne geçmek mümkün değil insanlara internet üzerinden poliçe satmayın demek mümkün değil Acenteler bir araya gelsin birleşip sistem kursun Akıntıya karsı kürek çekme yerine akıntıyı kullanın

STD Başkanı Fahri Altıngöz

Uzaktan satış Tele marketing öyle hızla gelişiyor ki yurt dışında bir kuruluş bu kanalı  çok etkin kullanarak Acentelerin elinden çok önemli bir pay alıyor. Bağımlı Acentelik yapısı içerisinde yeni düzenlemeler yapılmalı. Bazı sigorta ürünlerini sattıkları ürünün içerisine gömüyorlar. Alternatif dağıtım kanalları bizim hayatımıza ister istemez girecektir bununla ilgili Acenteleri koruyucu yeni düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

Panelde ayrıca bölge Acenteleri diğer bölgelerde olduğu gibi şikayetleri dile getirmiş ve SWOT Analizi ile ilgili katkı sağlayarak görüşlerini paylaşmışlardır.

Başarılı bir toplantı ve organizasyon için GASAD YK Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz.