Sigorta şirketleri zararından kim sorumlu

Sigorta Şirketlerinin Zararından…            Turusan Bağcı                                         2012-04-20

Sigorta Şirketlerin fiyat rekabeti hem kendileri ile hem de Acenteler ile artık sektöre zarar veriyorlar. Bu uygulamadan hemen vazgeçilmelidir. Şimdi yeni söylemlerde zarardan Acenteler sorumlu denmeye başlanmıştır. Acenteler nasıl zarardan sorumlu olabilir, bizim görevimiz iyi temsil etmek, pazarlama yapmak, tahsilat ile ilgilenmek, hasarla uğraşmak….

Bunların hepsini fazlası ile yerine getiriyoruz ve Sigorta Şirketinin hazırladığı tarifeden Poliçeleri satıyoruz. Tarifeyi hazırlayan Sigorta Şirketi eğer zarar ediyorsa tarifeni yükselterek Aktüeryal tekniklere göre yeni tarife belirlersiniz böylece şirket de Acentede kar eder. Şimdi bazı branşlarda Acente portföyü zararlı diye Acentelikler kapatılıyor, komisyonlar düşürülüyor. Sebep olarak Kaza ağırlıklı Trafik-Kasko satıyor ve bunlar zararlı branş deniyor bu iki ürün ülkemizde lokomotif branşlardır talep de vardır bunları satmamamız düşünülemez. Hata yapan Sigorta Şirketleridir ve düzelmelidirler. Hasarı yönetebilmekte ayrı bir başarı ve konudur, bununla ilgili Sigorta Şirketleri ortak bir tavır ve strateji oluşturmayı başaramamışlardır.

Sigorta Şirketleri Umutsuz Acenteler oluşturuyor.

Eğer Sigorta Şirketleri arasında rekabet olmasaydı son üç yılda hiç primleri düşürmeseler ve arttırmasalardı Sigorta Şirketlerinin tüm zararı kapanacak ciddi bir kar elde edeceklerdi. Acentelere ise Yaklaşık  300.000.000 TL daha fazla komisyon ödenecekti. Şirketlerin karları ve Acente komisyonları Rekabet nedeni ile malesef yok oldu. Bundan kim sorumlu birbiri ile acımasızca rekabet eden Şirketler mi ? yoksa bu rekabete sesini çıkarmayan hatta Şirketleri fiyat indirmeye zorlayan Acentelermi, başarısız yöneticiler mi? ya da hep beraber mi sorumluyuz ? Sigorta Şirketlerinin ve Acentelerin kaybı tüketiciye gitmiştir. Sigorta Şirketi kazanamazsa Acente de kaybedecektir. Sigorta Şirketlerinin mali güçleri hızla azalmaktadır.

Şirketler Acentelerine güvenmeli güvene dayalı düzenlemeyi yapabilmelidir.

MALİYETLER ARTARKEN KARLARIMIZ DÜŞÜYOR

Sektör prim üretimi enflasyon ve ekonominin üzerinde büyüdü. 2007-2011 Yılları arasında Poliçe sayısı %30 artmış prim üretimi ise %5 düşmüştür. Bunun anlamı Sektör prim üretimin en büyük kısmını yapan sigorta Acenteleri daha fazla çalışmış, daha fazla benzin gideri olmuş, daha fazla personel maliyetine katlanmış, kira, elektrik, su,telefon gibi sabit giderleri zamlarla çok daha fazla artmış, ama gelirleri %28 düşmüştür. 2007 de ortalama 860 TL sına sattığımız bir poliçeyi şimdi ortalamada 600 TL civarına satmaktayız bunu tüketiciye anlatamadığımız gibi sektörümüze ve mesleğimize olan güvensizliği tetiklemektedir.

Eksikliklerimizin de farkındayız, destek alırsak bunları düzeltmeye hazırız. Acentelerin davranışlarını düzenleyici gelişimini sağlayıcı ve yol gösterici Etik davranışlar hazırlanmalı sektöre sunulmalıdır.

ALTERNATİF KANALLARA YÖNELMEK ANLAMSIZ BİR MACERAMI? ACENTELERE YAPILAN BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİMİ?

Sigorta Sektörünü bugünlere üretimin %75 ini yapmış Sigorta Acenteleri getirmiştir. Üretim, hasar takibi yönetimi, tahsilat, Sigortalı sorunları ile ilgilenen Acenteler Sigorta sektörünü sırtlamış taşımaktadır ve Türkiye’de Sigorta Aracılığının Acente kanalı ile olacağı konusunda her taraf hemfikirdir. Kral olan Tüketicidir ve Kralın kararı Acentelerdir. Yıllarca birçok alternatif kanallar denendi ancak kısa süreli sonuçlar alındı ya yüksek maliyetler getirdi ya da devamlı olamadı. Alternatif kanallara yönelmek kısa vadede iyi bir görüntü verebilir ama sonuca ulaştırmayacaktır. Şirketler alternatif kanallar ile ilgili yeni maceralara girme peşinde de olduklarını görüyoruz. Bankalardan sonra kooperatifler, vakıflar, Telekom, direkt satış PTT v.b. gibi. Denenmiş ve defalarca başarısız olmuş olanı yeniden denemeye çalışılmasını anlamıyoruz.

Şimdi de İnternet üzerinden satışlar başlamıştır evet bu önemli bir gerçek ama datalarını Acenteleri ile paylaşmadan kendi web sayfaları üzerinden Sigorta Poliçesi satılmasını doğru bulmuyoruz ileride Acentelerinden daha düşük primlerle poliçe satılmaya başlanırsa ne olacak. İnternet üzerinden poliçe satışı sadece Acenteler aracılığı ile olmadır, bununla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. İnterneti Kral Tüketici fiyat karşılaştırma aracı olarak kullanmaktadır. Bu da gelirlerimizi sorgulatmaktadır.

ACENTELER ÜZERİNDEKİ GEREKSİZ YÜKLER

Acentelerin personellerinin %80 ni operasyonel işlerle uğraşmaktadırlar. Hasarda Acentelerin rolü azaltılmalı ve Tahsilat yükü Acentelerden alınmalıdır, Acenteler esas işi olan onlara kazanç getirecek satış ve pazarlamaya yönelmesi lazımdır. Ayrıca Sigorta Satışında yanlış bir uygulama da vadeli çek ve Açık hesap çalışarak iş yapmak istenmesidir. Acenteler bu günkü sistemde buna karşı çıkmayarak kabul etmektedir ve önemli bir risk almaktadırlar. Tahsilatları şirketler üstlenire Acente teminat mektupları serbest bırakılacaktır. Tüm şirketler bunu aynı anda yapmalı Acentelerde desteklemelidir. Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet müdehalesi var, Sağlık sigortalarında ise Acık hesap vadeli çek uygulaması yok istenirse başarılabilinir.

 Sigorta Acentesine yatırım yapan Sigorta Şirketi uzun vadede kesinlikle kazanacaktır.

Saygılarımla

Turusan Bağcı

İSAD YK Başkanı