Serbest Kürsü toplantıları Adana

 Serbest Kürsü toplantıları Adana

TÜSAF Yönetimi içerisinde olan İSAD YK üyeleri Adana Sigorta Acenteleri Derneği ev sahipliğinde yapılan Ak Sigorta’nın sponsor olduğu TÜSAF ve STD nin organizasyonunda yapilan Serbest Kürsü Toplantıları” na katılıdı.

Bölge Levhaya kayıtlı Acentelerin neredeyse tamamının katıldığı toplantı bu güne kadar hiç denenmemiş bir şekilde interaktif bir şekilde yapılmıştır. Panel moderatörlüğünü yapan Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen yönettiği Bölge toplantısında Uğur Gülen in hızı, yönetimi, mütevazi tavırları ve aktifliği büyük taktir toplamıştır. TÜSAF Yönetim Kurulu üyelerin tamamının da hazır bulunduğu toplantının Açılış konuşmasını Adana Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Boyraz yapmıştır.

Toplantıya, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Metin Karacan da katılmış, tahkim konusunda bölge Acentelerini bizzat bilgilendirmiş sorularını da cevaplandırmıştır. TÜSAF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleride önemli katkılar sağlamış, Ak Sigorta genel Müdür Yardımcısı Sigorta Tatbikatçıları derneği Başkanı Fahri Altıngöz, İSAD Başkanı Turusan Bağcı, Genel Sekreteri Eyyup Çelik de bölge Acenteleri ile değerli bilgiler paylaşmış önemli sorun ve sorularına cevaplar vermişlerdir.

Toplantıda Acentelerin önemli sorunları masaya yatırılmış bununla ilgili önemli görüşler paylaşılmış çözüm önerileri de ortaya konabilmiştir. Kısa kısa sorular, öneriler, yapılması gerekenler ve düşünlerin herkes tarafından özgürge ifade edildiği toplantı çok verimli de geçmiştir.

Özellikle yoğunlaşılan dikkat çekilen, interaktif bir şekilde tüm katılımcıların katkı sunarak tartışılan konuları ise ağırlıklı olarak şunlar olmuştur;

-Fiyat rekabetinin hizmete dayalı değil Fiyata dayalı olmasının uzun vadede sigorta sektörüne, Acentelere verdiği zarara dikkat çekilmiş, aktüeryal tekniklere dayanan tarifeler hazırlanması talep edilmiş, Acentelerin ise fiyat rekabetini körüklememesi, çalıştığı şirkete bu konuda baskı yapması istenmiştir.

– Değişen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununun değişen hükümleri ile ilgili önemli maddeler bölge Acentelerinin dikkatine çekilmiş konu hakkında bölge Acentelerinin hazırlıklı olması konusunda telkinler yapılmıştır.

– Bölge Acenteleri özellikle hızla artan Alternatif satış kanalları sonrası Acentelerin yaşam alanlarının daraldığı, Bankaların artan bir şekilde müşterilerine baskı ve zorlama yaptığı, Sigortalıların ısrarla Sigorta Şirketi seçme hakkını kısıtladıklarını dile getirmiş bununla ilgili örnekler gösterilerek artık çözüm oluşturulması talep edilmiştir. Banka, vakıf, dernek gibi kurumlara ayrıcalıklı Acentelikler sağlayan Sigorta Şirketleri ile çalışmamak başka Sigorta Şirketlerinin Acenteliklerinin alınarak bu şirketlerin Acenteliğinin bırakılması veya üretim yapılmaması konusu da benimsenmiştir.

-Sigorta Şirketlerin, çok kanaldan teklif alarak fiyat karşılaştırması yapan broker şirketlerinin, İnternet üzerinden yapıkları satışlar da konuşulmuş, Sigorta Şirketlerinin İnternet üzerinden satışı kesinlikle sadece Acenteleri üzerinden yapması veya yapmaması konusunda fikir birliğine varılmış, hatt İnternet üzerinden satış yapan Sigorta Şirketlerini Acentelerinin uyarması devam ediyorlarsa başka Sigorta Şirketlerini tercih etmesi fikri de benimsenmiştir. Ak Sigorta Genel Müdürü de İnternet üzerinden poliçe satmayacaklarını, bunun acentelere kaynaki referans oluşturmak üzere kullanabileceklerini, veya Acenteleri Aracılığı ile yapacaklarını da ayrıca deklere etmiştir.

– Sigorta Acenteleri, SAİK ve TÜSAF gibi acenteleri temsil eden kurumların uzun vadeli ve kalıcı projeler üreterek Acente sorunları ile ilgilenmesi, çözüm oluşturması gerektiğini özellikle belirtmiştir.

-Etkin Bölge Acenteleri Bankalar, vakıflar gibi etkin ve güçlü kuruluşlara karşı etkin çalışılamadığını kabul etmemiz gerekir, belki de başka yollardan gitmeliyiz demişlerdir.

-Birlik olma, birlikte hareket etme, ortak tavır almaya diğer tüm Acenteler gibi bölge Acenteleri de hazır olduklarını belirtmiştir.

İSAD Yönetim Kurulu üyeleri Adana Sigorta Acenteleri Yönetim Kurulu Üyelerine Değerli ev sahipliğinden ve başarılı toplantı organizasyonu nedeni ile teşekkür etmiş tekrar görüşmek dileği ile ayrılmışlardır.