Acentelerimizle güçlü bir ekibiz”

“ACENTELERİMİZLE GÜÇLÜ BİR EKİBİZ”  Macit Bal Anadolu Sigorta Acenteler Müdürü

Bilindiği üzere 2010 ve 2011 yılları, sektörümüzün kabuk değiştirdiği bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle Sigortacılık Kanunu ve AB Uyum Yasaları ile dünya standartlarına ulaşılmış olup söz konusu değişim sürecinde sigorta şirketlerinin vitrini olan acentelerin desteklenmesi, motive edilmesi ve tahsilat yüklerinin hafifletilmesi gereği oldukça ön plana çıkmıştır.

Sigorta şirketlerinin başarılı olabilmesi için temel şartlardan biri de satış kanallarını etkin yönetmesi ve yönlendirmesidir. Acente odaklı bir misyon benimseyen şirketimiz, üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini acenteleri üzerinden sağlamaktadır. Şirketimiz, en güçlü satış kanalı olan acentelerine daha çok pazarlama yapabilmelerine olanak sağlamak için 2011’de kapalı ekran acenteliğini hayata geçirerek acentelerin omzundaki tahsilat yüklerini hafifletmiştir. Tahsilat yükünü acentenin omzundan alan ve sadece sanal pos peşin/blokeli tahsilat yapısıyla çalışabilen kapalı ekran acentelik modeli, kısa sürede büyük rağbet görmüş olup hâlihazırda şirketimizin 2 bin 700 adet acentesinin üçte biri kapalı ekran acente olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Diğer taraftan şirketimiz, ekonomik kriz ortamında rekabetin amansız olduğu sigorta sektöründe sadece komisyonla yaşayan acentelerine destek olabilmek ve onların moralle motivasyonlarını en üst seviyede tutabilmek adına çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Düzenlenen kampanyalar sonucu kriterleri aşan acentelerimize genel giderlerini hafifleten, can suyu veren ekstra komisyonlar verilmekte ve kârlı portföy sahibi acentelere kâr payı dağıtılarak maddi yardımda bulunulmaktadır. Anadolu Sigorta farkıyla acente gelirlerine olumlu katkı sağlayan maddi desteğin, haksızca yaratılan bu rekabet ortamında, acentelerin yarasına merhem olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Sigorta, sahada acentelerine tam destek vermeye devam ederek, sektörün ancak acenteleriyle birlikte dimdik ayakta durabileceğinin yeniden altını çizmektedir.

Ülkemiz, 2011 yılı içerisinde Van depremi gibi büyük bir felaket yaşamış ve sigortacılığın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Anadolu Sigorta olarak, hasar gören tüm sigortalılarımızla en kısa sürede iletişime geçmek ve varsa hasarlarını tespit etmek ve zararlarını tazmin edebilmek amacıyla ilk günden bu yana deprem bölgesindeydik. Ülkemizdeki sigorta şirketleri, deprem felaketleri sonrasında yürütülecek süreç konusunda yeterli deneyime sahip   olduklarını bu felaket sonrasında bir kez daha göstermişlerdir. Ne yazık ki resmi verilerden edindiğimiz bilgilere göre Van’daki Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı yüzde 10’u bile bulmuyor. Ülkemiz topraklarının tamamına yakını farklı derecelerde deprem riskiyle karşı karşıyadır. Olası bir büyük depremin Türkiye ekonomisini geri götürebileceğinin sürekli vurgulandığı bir ortamda sigortalanma, risklerin yabancı reasürörlere devredilmesiyle bu darboğaza girilmesini önleyebilecektir.

2012 yılında beklenmekte olan ekonomik kriz ve sektörümüzün ekonomiye endeksli olması göz önüne alındığında prim artış oranında bir düşme yaşanabilecektir. Buna karşın kârlılıkta artış beklemekteyiz. Anadolu Sigorta olarak, 2012 yılında da acentelerimize müşteri odaklı teknoloji altyapımızla satış fırsatları yaratarak onların kârlı büyüyebilmelerini sağlamaya yönelik uygulamalarımızı devam ettirmeyi ve kazanırken acentelerimize de kazandıran politikamızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Acentelerimiz de müşterilerimiz ve çalışanlarımız gibi şirketimizin en önemli paydaşlarından birisidir. Birlikte güçlü bir takım olarak aynı yolda, aynı hedefe doğru yürümekten gurur duyduğumuz acentelerimizin başarısı aynı zamanda şirketimizin de başarısıdır.

Bu vesileyle tüm acentelerimizin 2012 yılını kutlar, sektörümüz için güzel bir sene olmasını temenni ederim