Serbest kürsü toplantısı Hatay

 Serbest kürsü toplantısı Hatay

İSAD YK üyeleri HATAY Sigorta Acenteleri Derneği ev sahipliğinde yapılan Ak Sigorta’nın sponsor olduğu TÜSAF organozasyonundaki “ Serbest Kürsü Toplantıları” na katılıdı. HATAY Sigorta Acenteleri Derneğinin yaptığı toplantı ile bölge Acenteleri ile buluşma fırsatı oldu.

Hatay ve İskenderun Bölgelerinde Levhaya kayıtlı Acentelerin büyük bir çoğunluğunun katıldığı toplantı ile bölge Acentelerinin sorunları ve istekleri dinlenmiş bir önceki ADANA toplantısında olduğu gibi toplantı interaktif bir şekilde yapılmıştır.

Hazine Müsteşerlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Metin Karacan, toplantı yönetimini ve moderatörlüğünü yapan Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Sigorta Tatbikatçıları derneği Başkanı Fahri Altıngöz, TÜSAF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerin tamamı, İSAD başkanı Turusan Bağcı, Genel Sekreteri Eyyup Çelik, Diğer illerden gelen Dernek Başkanlarının katıldığı toplantıda bölge Acenteleri ile değerli bilgiler paylaşmış önemli sorun ve soruları dinlenmiş, bunlara cevaplar verilmiş değerli fikirler benimsenmiştir. Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen in yönetimi, bir önceki Adana toplantısında olduğu gibi beğeni toplamıştır.

Açılış konuşmasını Hatay Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Daplan’ın yaptığı toplantıda öncelikle olarak Bölge acentelerinin sorunlarından bahsedilmiş, kalıcı çözüm önerileri ve sonuçlar beklendiği özetle dile getirilmiştir. Devamında katılımcılar kısa kısa önemli bilgileri aktarmıştır.

Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç, Sigorta Tanıtım ve Bilinçlendirme komisyonunun yaptığı çalışmalardan kısaca bahsettikden sonra Sigortacılık Genel Müdürlüğü her zaman her projeye destek verebileceklerini, sadece akıllıca hazırlanmış projeleri kendilerine sunmaları halinde her zaman destek verebileceklerini önemle tekrar hatırlatmış, yeterki SAİK tanımlasın Hazine oneylar demiştir. Ayrıca bölge Acentelerinden gelen tüm soruları cevaplandırmış, önerileri ise not alıp ilgileneceğini bildirmiştir. Her zaman sektörü büyütmek adına istenilenler konusunda Acentelere karşı duyarlı yaklaşımlarını ve ilgisi daha önce olduğu gibi tekrar taktirle karşılanmıştır. Tahkim Komisyonu Genel müdürü Metin Karacan tahkim konusunda bölge Acentelerini bizzat bilgilendirmiş sorularını da cevaplandırmıştır. TÜSAF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerin de önemli katkılar sağladığı toplantıda, Ak Sigorta genel Müdür Yardımcısı Sigorta Tatbikatçıları derneği Başkanı Fahri Altıngöz, İSAD başkanı Turusan Bağcı, Genel Sekreteri Eyyup Çelik de bölge Acenteleri ile değerli bilgiler paylaşmış önemli sorun ve sorularına cevaplar vermişlerdir.

Görüşülüp, paylaşılan, kısa kısa sorular, öneriler, yapılması gerekenler ile düşünülenlerin herkes tarafından özgürge ifade edildiği toplantı çok verimli geçmiştir.

Özellikle yoğunlaşılan dikkat çekilen, interaktif bir şekilde tüm katılımcıların katkı sunarak tartışılan konuları ise ağırlıklı olarak şunlar olmuştur;

-Değişen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununun değişen hükümleri ile ilgili önemli maddeler bölge Acentelerinin dikkatine çekilmiş konu hakkında bölge Acentelerinin hazırlıklı olması konusunda telkinler yapılmış dikkatleri çekilmiştir.

– Yerel televizyon ve gazete ilanları ile Tüketici hakları, Bankaların poliçe ısrarları karşısında sigortalıların hakları, Acentenin önemi ve farklarının anlatılması kararı benimsenmiştir.

– Sigorta Şirketlerinin bir anda zarardan sorumlu tutularak acentelik fes etmesi veya komisyonları düşürmesi durumunda Acente hakları, davranış şekillerinin nasıl olması gerektiği ne şekilde dava açabilecekleri, portföy mülkiyet hakları konusunda bilgi verilmiş, Hatalı hazırlanan tarifeler sonucu zarardan Acentenin sorumlu olmadığı, Sigorta Şirketlerinin Aktüeryal tekniklere göre tarife hazırlamaları gerektiği konusu herkes trafından benimsenmiştir.

– Fiyat rekabetinin hizmete dayalı değil Fiyata dayalı olmasının uzun vadede sigorta sektörüne, Acentelere verdiği zarara dikkat çekilmiş, aktüeryal tekniklere dayanan tarifeler hazırlanması talep edilmiş, Acentelerin ise fiyat rekabetini körüklememesi, çalıştığı şirkete bu konuda baskı yapması istenmiştir.

– Bölge Acenteleri özellikle hızla artan Alternatif satış kanalları sonrası Acentelerin yaşam alanlarının daraldığı, Bankaların artan bir şekilde müşterilerine baskı ve zorlama yaptığı, Sigortalıların ısrarla Sigorta Şirketi seçme hakkını kısıtladıklarını dile getirmiş bununla ilgili örnekler gösterilerek artık çözüm oluşturulması talep edilmiştir. Banka, vakıf, dernek gibi kurumlara ayrıcalıklı Acentelikler sağlayan Sigorta Şirketleri ile çalışmamak başka Sigorta Şirketlerinin Acenteliklerinin alınarak bu şirketlerin Acenteliğinin bırakılması veya üretim yapılmaması konusu da benimsenmiştir.

-Sigorta Şirketlerin, çok kanaldan teklif alarak fiyat karşılaştırması yapan broker şirketlerinin, İnternet üzerinden yapıkları satışlar da konuşulmuş, Sigorta Şirketlerinin İnternet üzerinden satışı kesinlikle sadece Acenteleri üzerinden yapması veya yapmaması konusunda fikir birliğine varılmış, hatt İnternet üzerinden satış yapan Sigorta Şirketlerini Acentelerinin uyarması devam ediyorlarsa başka Sigorta Şirketlerini tercih etmesi fikri de benimsenmiştir. Ak Sigorta Genel Müdürü de İnternet üzerinden poliçe satmayacaklarını, bunun acentelere kaynaki referans oluşturmak üzere kullanabileceklerini, veya Acenteleri Aracılığı ile yapacaklarını da ayrıca deklere etmiştir.

– Sigorta Acenteleri, SAİK ve TÜSAF gibi acenteleri temsil eden kurumların uzun vadeli ve kalıcı projeler üreterek Acente sorunları ile ilgilenmesi, çözüm oluşturması gerektiğini özellikle belirtmiştir.

– İnternet Sigortacılığın ülkemide istenilen düzeyde gelişemeyeceği, bizim halkımızın davranış şeklinin mutlaka bir omuz mesefasinde olmak şeklinde olduğu, Sigorta Şirketlerinin internet üzerinden satış yapmaya çalışmaksının Acentelere haksızlık olduğunu, internet üzerinden satış yapmamaları veya sadece Acente kanalına bunu yönlendirmeleri gerektiği veya bunu Acentelere kaynak yaratmak olarak kullanmaları gerektiği fikri kabul görmüştür.

– Birlik olma, birlikte hareket etme, ortak tavır almaya diğer tüm Acenteler gibi bölge Acenteleri de hazır olduklarını belirtmiştir.

Bölge Acentelerin yoğun katıldığı panel sonrası tekrar buluşmak dileği ile, HATAY ACENTELERİ DERNEĞİNE Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine değerli ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.