Yetişmiş işgücü eleman fırsatı UMEM BECERİ 10

 Yetişmiş işgücü eleman fırsatı UMEM BECERİ 10

Sayın Sigorta Acentesi,
Sigorta Acentelerine nitelikli ve ekonomik iş gücü kazandırılmasını teminen yapılan çalışmalar çerçevesinde, Sigorta Acentesi nezdinde çalışacak; “teknik personel” “hayat grubu teknik personelleri” ve “bireysel emeklilik aracılarının” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde hayata geçirilen Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) BECERİ’10 Projesi kapsamına alınması öngörülmektedir.Anılan proje kapsamında istihdam edilecek 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay süreyle, 30 yaş üstü erkekler için 30 ay süreyle sigorta primi işveren payı ödemeleri kamu kaynaklarından karşılanacaktır. Ayrıca staj döneminde, yanında staj yapılan Sigorta Acentesine hiçbir mali külfet yansıtılmayacaktır.
Sizlerden gelecek talep doğrultusunda kurs açılacak iller belirlenecek olup, söz konusu projeden faydalanmak isteyen Sigorta Acentelerinin, aşağıdaki linkten elde edecekleri talep formunu düzenleyerek, ilgili Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odalarına teslim etmesi gerekmektedir. Bu form iyi niyet talep formu olup bir bağlayıcılığı da bulunmamaktadır.

Önemle duyurulur.
İSAD YK

Talep Formuna ulaşmak için

 http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Dokumanlar/duyurular/2012/StajyerTalepFormu-Sigortacilik.pdf