Türk Sigorta Sektörü’nün konuşulmayan aarar sebebi

 Türk Sigorta Sektörü’nün konuşulmayan aarar sebebi

Sigorta şirketlerinin kar edip etmediğinin en önemli göstergesi Bileşik Rasyo oranıdır. Bileşik rasyo, H/P oranı + Masraf Oranı olarak açıklanabilinir. İşte bu masraf oranını iyi irdelemek gerekir. Masraf oranlarının içerisinde ise komisyonlar + sigorta şirketlerinin tüm yönetim giderleri toplamı yer alır.
Şimdi bu tanımlamalar ışığında biraz daha detaya girelim ve Avrupa-Türkiye uygulamalarıyla açıklamaya çalışalım.

Avrupa’da 2006 yılında kasko sigortalarında H/P oranı %76 masraf oranı %22 olarak gerçekleşmişken bileşik rasyo %98 gerçekleşmiştir. 2009 yılında Türkiye’de H/P oranı %93, masraf oranı %27, bileşik rasyo %120 olarak gerçekleşmiş olup, ortalama komisyonun Avrupa ve Türkiye’de aynı seviyede %15-16 seviyesinde olduğuna göre sıkıntı doğru bir tarifenin yapılmaması ve hep gözden kaçan tarafı isekomisyon haricinde Türkiye’de ki şirketlerin masraf oranlarının yüksekliğidir.

Zaten Avrupa örnekleri ile Türkiye örnekleri tüm branşlarda incelendiğinde Avrupa H/P dengesi ve ortalama komisyonlarının çok yakın olduğu tek farklılığın ise masraf oranları içerisindeki sigorta şirketlerinin genel yönetim giderlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Ama maalesef bu husus Türkiye’de tartışılmamaktadır. Türkiye’de sigorta şirketlerinin genel yönetim gider oranları %8-24 arasında olup, bu masraf değişkenliğine rağmen, maliyeti düşük sigorta şirketi ile aynı fiyattan poliçe satma ısrarları daha en başta maliyet farklılığı oranı kadar zarar etmelerini kaçınılmaz kılacaktır.


Sonuçta son dönemde sigorta şirketlerinin komisyon oranları üzerinden bileşik rasyo oranlarını düşürme arzuları haksız olup, öncelikle ortalamada Avrupa seviyesinden %4 civarında olan yönetim giderlerini düşürmeye yönelik tedbirler üzerinde yoğunlaşması doğru olacaktır. Eğer bu kısımda başarılı olamıyorlarsa anlamsız rekabetten doğan bu oran farklılığını prime şarz etmek suretiyle uzaklaşmaları gerekmektedir. Hazinenin ise bu konuda şirketleri uyarması ve bu oran ve tarifelerini izlemesi yararlı olacaktır.


Saygılarımla,


Eyyup ÇELİK

Tüsaf Yönetim Kurulu Üyesi

İsad Genel sekreteri