Trafik sigortası srimine tavan fiyat uygulaması

 Trafik sigortası srimine tavan fiyat uygulaması

Hazine Müsteşarlığı kamyon, kamyonet, Minibüs, otobüs ve Ticari taksilerin trafik sigortası fiyatlarına üst limit getirdi.

Sigorta şirketleri Ticari Araçlarda aşağıda belirlenen limitler doğrultusunda poliçe kesecek.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) ve taksi araç türleri için azami trafik sigortası üst prim limitleri belirledi.

Hazine Müsteşarlığı ticari araçların trafik sigortasında uygulanacak üst limitleri artırdı. Buna göre, sigorta şirketleri 28/Ekim /2015 itibaren kamyonlarda 6.000 TL, kamyonetlerde 2.000 TL, minibüslerde 3.300 TL, otobüslerde (18-30 koltuk) 5.700, otobüslerde (31 koltuk ve üzeri) 17.700 ve taksilerde 5.400 TL üzerinde poliçe kesemeyecek.

Sigorta şirketlerinin poliçelerde uyguladığı limitler, SBM’nin “TrafikPoliceWS” “trafikPolicesiYeniTeklifi” ve “trafikPolicesiYenilemeTeklifi” fonksiyonlarında sağlanacak kontroller ile karşılaştırılacak. Şirketler, gönderilen brüt prim tutarının azami brüt prim tutarını geçtiği durumlarda azami tutar hata mesajı ile karşılaşacak. 

 
Araç Türleri ne göre azami brüt prim (TL)
KAMYON 6.000
KAMYONET 2.000
MİNİBÜS 3.300
OTOBÜS (sürücü dahil 18-30 koltuk) 5.700
OTOBÜS(sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 17.700
TAKSİ 5.400

Hususunu önemle bilgilerinize sunarız.