Tobb Sigortacılık Müdürlüğü duyurusu

 Tobb Sigortacılık Müdürlüğü duyurusu

Sayın Sigorta Acentesi,

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin girişimleri neticesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği”nin 11 inci maddesinde “Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda;

kredi kullanan, kredi kuruluşu tarafından talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilir. Bu durumda, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilir. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler aynı süre içinde yapılır…” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ilgili iptal ve iade işlemini yapmayan sigorta aracıları ile sigorta şirketlerine ilişkin şikayetinizi (somut bilgi ve belge içeren) Derneğimize, TOBB Sigorta Müdürlüğüne, ya da Hazine Müsteşarlığına iletebilirsiniz.

Önemle duyurulur.