Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliği

 Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliği

07.09.2019 tarihli ve 30881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte yer almaktadır.

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)

A- Çelik, betonarme, karkas yapılar 1020

B- Yığma Kagir Yapılar 725

C- Diğer Yapılar 355 ‘ olarak güncellenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

İSAD YK.