İşyerini sigortacılar denetleyecek

 İşyerini sigortacılar denetleyecek

İşyerini Sigortacılar Denetleyecek

Dikkat! Uygulama 2015 Ocak’ta Başlıyor

Hazine, yayınladığı yönetmelikle, 1 Ocak 2015’ten itibaren tüm zorunlu sigortaların denetim yetkisini sigortacılara verdi.

Uygulama, işyerlerinin yaptırmak zorunda olduğu tehlikeli maddeler sigortası ile başlayacak. Denetimler kamu ile ortaklaşa yürütülecek ve ağır yaptırım uygulanacak.ZORUNLU sigortaların denetimini sigortacılar yapacak, sigortası olmayana ağır cezai yaptırımlar uygulanacak. Hazine Müsteşarlığı, geçen hafta bir yönetmelik yayınlayarak, trafik sigortasından yolcu taşımacılığına, tehlikeli maddeler sigortasından paket tur sigortası ve deprem sigortasına kadar tüm zorunlu sigortaların denetimini sigorta sistemine devretti. Uygulama ilk olarak, son dönemde sanayi ve ticari tesislerde meydana gelen patlamaların sıkça yaşanması nedeniyle, işyerlerinin yaptırmak zorunda olduğu ‘tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası’ ile başlayacak. Zorunlu sigortaların denetimini Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) ile Güvence Hesabı ortaklaşa yapacak.

Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası ise birçok sektörü kapsıyor. Petrol ürünleri, kimyevi maddeler, doğalgaz, tüpgaz, oksijen tüpleri gibi; katı, sıvı ya da gaz her türlü yanıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, taşıyan ve satan tüm işletmelerin bu sigortayı yaptırması zorunlu.

BİNLERCE İŞLETME

Daha açık bir anlatımla; kimyadan petrol sanayine, benzin ve LPG istasyonlarından boya üreticilerine, havai fişek imalatçılarına kadar tüm işletmeler, kanunen tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda. Hatta oksijen tüpü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeleri kullananların yanı sıra bu maddeleri satan işletmeler de sigorta kapsamına giriyor.

Sigortanın zorunlu tutulmasının nedeni ise meydana gelebilecek patlamalar sonucunda. üçüncü kişilerin uğrayacakları hem maddi hem de ölüm ve sakatlık gibi bedeni zararların sigorta sistemi aracılığı ile karşılanması. Bu nedenle de daha ruhsat aşamasında tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasının yaptırılması ve her yıl da yenilenmesi zorunlu tutuluyor.

Ancak büyük sanayi tesislerinin dışında binlerce işletme bu sigortayı yaptırmıyor; ruhsat aşamasında zorunluluktan dolayı yaptırsa bile ya hemen poliçeyi iptal ettiriyor ya da yenilemiyor.

FAALİYETE DURDURMA

Bu konuda denetimlerin de yeterli olmaması nedeniyle ki, 2008 yılındaki İstanbul Davutpaşa, bu yıl içinde de Denizli ve Zeytinburnu’nda meydana gelen patlamalarda denetim eksikliği ortaya çıktı- birçok işletme sigortasız faaliyet gösteriyor. Gerek denetim eksikliği gerekse de son dönemde meydana gelen patlamalar nedeniyle Hazine, tüm zorunlu sigortaların denetimini sigorta sistemine devrederken, önceliği de tehlikeli maddeler sigortasına verdi. Yeni uygulama ise 1 Ocak 2015’te başlayacak. Denetim, başta valilikler, belediyeler olmak üzere işletmelere ruhsat veren tüm kamu kuruluşları ile koordineli yürütülecek ve sigorta yaptırmayana kanunda yer alan para cezasından, geçici faaliyet durdurmaya ve ruhsat iptaline kadar ağır yaptırımlar uygulanacak.

Zorunlu sigortaların denetimi sigortacılara verildi

Hazİne, yayınladığı yönetmelikle tüm zorunlu sigortaların denetimini sigorta sistemine devretti. Trafik sigortası, otobüsler için koltuk sigortası, işletmeler için tehlikeli maddeler sigortası, tesislerin yaptırmak zorunda oldukları kıyı tesisleri sorumluluk sigortası, özel güvenlik şirketlerini kapsayan mali sorumluluk sigortası, doktorların yaptıracakları zorunlu tıbbi kötü uygulama sigortası, zorunlu deprem sigortası, deniz araçları için yolcu taşıma sigortası ve turizm şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları paket tur sigortasının denetimleri Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) ve Güvence Hesabı aracılığı ile yapılacak. Ancak Hazine, ilk etapta önceliği tehlikeli maddeler sigortasına verdi. Mevcut durumda başta trafik sigortası olmak üzere zorunlu olan diğer oto sigortaları için Emniyet Genel Müdürlüğü ile SBM ortaklaşa çalışıyor ve yenilenmeyen poliçeler bildirilip, denetim yapılması sağlanıyor. Diğer zorunlu sigortalar için ihtiyaç duyulması halinde, 1 Ocak 2015’ten itibaren sigortacılar denetim için devreye girebilecek.

Denetimler nasıl yapılacak?

1 Ocak 2015’te başlayacak olan denetimleri, ilgili kamu kurumları ile Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Hesabı birlikte yürütecek.

– Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olan işletmeler ruhsat, izin ya da lisans aşamasında ilgili kamu kurumu tarafından Sigorta Bilgi Merkezi’ne (SBM) bildirilecek. Poliçenin yaptırıldığı sigorta şirketi de hem sigortalı işletmeyi hem de sigorta poliçesini SBM’ye aktaracak. Böylece tüm işletmeler kayda alınacak.

– Sigorta süresinin bitimine bir ay kala SBM, Güvence Hesabını bilgilendirecek. Güvence Hesabı da sigortalı işletmeyi, mektup göndererek, poliçesini yenilemesi konusunda uyaracak.

– Sigorta yenilenmezse Güvence Hesabı belediye, valilik gibi ilgili kamu kurumlarına işletmenin sigortasız olduğu bildiriminde bulanacak.

– Ruhsat nedeniyle yapılan sigorta iptal edilirse, sigorta şirketi SBM’ye bildirecek ve işletme takibe alınacak.

– Sigorta yapılmıyorsa, yapılana kadar işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulacak.

– Yine de yapılmazsa para cezasından ruhsat iptaline kadar kanunda yer alan tüm cezai yaptırımlar uygulanacak.

– Ruhsat veren veya denetimi yapan kamu kurumu, gerekli uyarılarda bulunmaz ve yaptırım uygulamazsa Güvence Hesabı, o kurum hakkında da yasal işlem yapabilecek.

Ayrıca yeni uygulamada ihbar sistemi de çalıştırılacak. Yani, gerek o işletmede çalışanlar gerekse üçüncü şahıslar ihbarda bulunabilecek.