Trafik iptallerinde acentelere komisyon ödenmesi

Değerli Melektaşlarımız,

Trafik sigortalarındaki kısa dönemli iptallerden doğan komisyon kaybımızın ortadan kaldırılması için 2011 yılının sonundan itibaren iSAD olarak katıldıgımız Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu, 23 ilde gerçekleşen serbest Kürsü toplantılarında meslektaşlarımızın ısrarla belirttiği, ilk elden Hazine Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Ahmet Genç’e ilettiği, bir konu olan “Trafik Poliçe iptallerinde Acentelere Komisyon ödenmesi ” konusunda sonuç alınmıstır.

Bir önceki Tüsaf Yönetim Kurulununda da gündeme getirdiğimiz ve tüm STK ların üzerinde çalıştığı ve sonuca ulaştırdığı işlem ücreti 11.08.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca trafik sigortasına konu olan araç gruplarında önemli değişiklikler yapılmıştır.(Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik)

iSAD ve Tüsaf devamında SAiK olarak talebimiz acente payının daha yüksek olmasıydı ve bu amaç uğruna çok çaba sarf ettik.

Sonuç olarak işlem ücreti, Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda , Sigorta şirketine tahakkuk eden prim 13 TL’den az olmaz.<b> Bu primin</b><b> 10 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir </b>şeklinde çıkmıştır.

Bu kazanımın önemli olduğunu ileriki dönemde bu rakamların yükseleceğini düşünüyoruz.

Birlik ve beraberliğin ortak noktası olarak sizden aldığımız güçle daha çok çalışıp daha bir çok sorunun çözümü için mesai harcamaktadır. Sizlerin de katılımcı olarak bizlerle birlikte hareket etmeniz en büyük temennimizdir.

Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

iSAD Yönetim Kurulu