Zorunlu sigortasını yaptırmayana ceza kapıda

 Zorunlu sigortasını yaptırmayana ceza kapıda

Sigortacılık Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle zorunlu sigortasını yaptırmayanlara veya süresi geçtiği halde yenilemeyenlere ruhsat iptali cezası getiriliyor.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan 11 zorunlu sigorta dalında zorunlu olduğu halde sigorta yaptırmayanlar veya süresi geçtiği halde poliçeyi yenilemeyenlerin ruhsatları iptal edilecek. Kanunun 13 ve 14’ncü maddeleri uyarınca hazırlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik 9 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeyi değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eski Başmüfettişi Ahmet Metin Aysoy, bunun sigortacılık sektöründe devrim niteliğinde bir karar olduğunu belirterek, sektörün prim üretiminin çok ciddi şekilde artacağını söyledi.

Düzenleme uyarınca 1 Ocak 2015’e kadar sigorta firmaları, özel emeklilik kurumları ve reasürans şirketlerinin Güvence Hesabı adında bir yapılanmaya gideceğini belirten Aysoy, burada bir veri tabanı ve merkez hesabı oluşturulacağını kaydetti. Burada zorunlu sigortaların takibinin yapılacağını dile getiren Aysoy, 5684 sayılı Sigortacılık Yasası’nda yer alan kötü uygulama, özel güvenlik, kıyı güvenliği, karayolları taşıma gibi alanlarda 11 sigorta dalının bu düzenlemeden etkileneceğini ifade etti.

Yeni düzenlemeden kaçış imkânsız

Bu veri tabanı ile özel güvence hesabı kapsamındaki sigortaların takip edileceğini anlatan Aysoy, “Sigorta yaptırmamış veya vadesi geldiği halde teminatı ödememiş olanlar bunları ruhsat, ehliyet gibi belgeleri veren kurumlara bildirecek” dedi.

İlgili kurumların sigortayı yaptırmayanların, ehliyet, ruhsat gibi belgelerini iptal edeceğini kaydeden Aysoy, zorunlu sigortayı daha yaygın hale getirecek düzenlemeden kaçış imkânı olmadığını kaydetti.

Faaliyet ruhsatları iptal edilecek

Sektörlere ilişkin örnekler de veren Aysoy, tehlikeli madde üretip taşıtan şirketlerden tabi oldukları halde sigorta yapmayanların bulunduğunu belirtirken, artık ilgili kurumların bunlara ruhsat verirken sigorta yaptırıp yaptırmadığını kontrol edeceğini, ruhsatı bulunup da sigorta yaptırmayanların da faaliyetlerinin durdurulacağını anlattı.

Özel güvenlik personelinin bağlı bulunduğu şirketlerin de her bir personel için bu sigortayı yaptıracağını belirten Aysoy, paket turu ve doktorların da tedavileri yönüyle kapsamda yer aldığını sözlerine ekledi.

-5684 sayılı yasaya göre zorunlu sigortalar
-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
-Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

-Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

-Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

-Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

-Zorunlu Deprem Sigortası

-Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

-Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

-Zorunlu Paket Tur Sigortası