İsad Akademi

 İsad Akademi

Türkiye’deki İlleri dolaşarak yapılan Acente toplantılarda ortaya çıkan SWOT analizini eğitimcilerden oluşmuş kurmuş olduğumuz bir komisyon ile inceleyerek SWOT analizinden Acentenin eğitim içeriğini ortaya çıkarttık.Daha sonra aşağıda da göreceğiniz inceleme sonucuna göre İstanbul un önde gelen 6-7 eğitim Şirketi ile İSAD AKADEMİ Eğitim Sorumluları birlikte bir toplantı yaparak Eğitim konu ve içeriklerini hazırlamaya çalıştık.

Bu süreç yaklaşık bir yıllık bir çalışma süreci olmuştur. En uygun olduğunu düşündüğümüz şirket ile çalışmalarımıza devam ettik.

Ortaya çıkan sonuç ;

Acente Sahipleri ve yöneticileri için farklı, Acente çalışanları için farklı bir eğitim ihtiyacı olduğudur.

Buna göre mini MBA diyebileceğimiz iki program hazırlanmıştır. Acente yönetici ve müdürleri için eğitim süresi 4 gün , Acente teknik personelleri için ise 3 gün olacak şeklinde programlanmıştır. 4 günlük eğitim peş peşe veya 2 ayrı zamana bölünerek de planlanabilir.

Bu eğitim içerikleri komisyon ile birlikte Türkiye’nin en güçlü eğitim şirketlerinden  biri ve eğitimci Ahmet Ekiz ile birlikte hazırlanmıştır.

Yapılan Eğitim sonuç Çalışmasına göre;

Acente yöneticileri için, Kurumsallaşmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor, Ekip işe alma, yerleştirme, motivasyon ve yönetme becerileri eksik, liderlik konularında eksiklikleri var ve en önemlisi maliyet, finans yönetimi bilgileri çok eksik.

Acente çalışanları için ; Motivasyon eksiklikleri, Aidiyet duygusu eksiklikleri, telefonda satış, randevu alma, satış kapama, Çapraz satış, etkili sunum ve karlı satış, etik ilkeler gibi konularda eğitim ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmaktadır.

Buna göre hazırlanan eğitim müfredatı SAİK ve SAİK Eğitim komisyonu ile paylaşılmıştır. Eğitim içeriği ile ilgili olarak eğitmenimiz Ahmet Ekiz ve İSAD AKADEMİ Eğitim komisyonu olarak da destek vereceğiz.

Kısa süre içerisinde de deneme eğitimleri başlayacaktır.

ACENTE SWOT ANALİZİ EĞİTİM SONUÇ

Tüm Türkiye’de Acentelerin ortaya koyduğu SWOT analizi incelendiğinde ortaya aşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

Güçlü yönler;

Tüm maddeler 5 noktayı işaret ediyor bunların en güçlüleri

1.İletişim, ilişkileri yönü iyi

2.İyi bilgi sahibi

3.Etik geleceğe dönük operasyon

4.Sektör ve kurumsal yapıya olumlu katkımız

5.Kendimize, yapacağımıza olan güvenimiz

Zayıf Yönler

1.Güçlü dediğimiz noktaları doğru kullanamıyoruz mesajı var, satış, yönetim, eğitim, bilgi eksikliğimiz var, profesyonelleşmeyi bilmiyoruz, teknik bilgiye gerek yok ama teknik bilgi eksiği basit olarak yapılabilir.

2.Kurumsallaşmayı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Güçlü yönlerde ki 4. maddeyle çelişiyoruz buna ihtiyacımız var.

3.Kendi içerimizde birbirimizin ayağına basıyoruz. Müşteriye etik, güvenilir, mesaj verirken kendi içerimizde böyle değiliz.

4. Komisyon İndirimi, direk satış hem en zayıf noktamız hem de önemli bir tehdit.

5.Kendimizi piyasaya doğru anlatamamışız güven problemi var.

Zayıf Yönlerimizle Güçlü Yönler birbiri ile konuşuyor.

TEHTİD bunları dengeleyici yapılar

FIRSATLAR öngörü, motivasyon, hedefler içerir

Buna göre çalışmalar yapılmalı ve eğitimler organize edilmelidir. Zayıf noktaları düzeltirken Güçlü taraflarımıza odaklanarak bu yönde tanıtım ve çalışmalar yapılmalıdır.

Saygılarımızla

Turusan Bağcı

İSAD YK Başkanı