Acentelik sözleşmeleri

 Acentelik sözleşmeleri

Sigorta Acenteleri Sözleşmesi

İcra Komitesi, Sigorta Acentelerinin hak ve menfaatlerini korumak ile sigorta şirketlerinin yurtdışındaki acentelerine sağladığı haklardan, ülkemizdeki meslektaşlarımızın da faydalanabilmesi amacıyla, yurtdışındaki sigortacılık uygulamaları ile acentelik sözleşmelerinin incelenmesini teminen Deloitte firması ile ortak bir çalışma başlatmıştır.

Yapılan bu çalışmada ;

İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya da

Faaliyet gösteren Sigorta Şirketlerinin Sigorta acentelerine yönelik uygulamaları sözleşmeleri ayrıntılı bir şekilde incelenerek buna göre hazırlanan ‘Sigorta Acenteliği Sözleşmesi Örneği’, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine iletilmiştir. Karşılıklı müzakere ve görüşmeler de başlamıştır.

Sigorta Acenteliği Sözleşme Örneğinde Yer Alan Hususlar; bu görüşmeler sonrası açıklanacaktır.

Bu sebeple bu görüşmeler sonuçlanana kadar sizlere iletilen, zorla imzalatılmaya çalışılan yeni Acentelik Sözleşmelerinizi bu görüşmeler sonlanana kadar imzalamayınız.

Temennimiz Yurt dışında ki Acentelere sağlanan hakların Ülkemizde ki tüm Acente meslektaşlarımıza da uygulanarak sağlanmasıdır.

Saygılarımızla