Kefalet sigortası

 Kefalet sigortası

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu

‘Kefalet sigortası acenteler için önemli bir ürün‘

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, kefalet sigortasının portföylerinde çeşitlilik isteyen ve sadece zorunlu sigortalara bağlı kalmayı arzulamayan acenteler için önem taşıyan bir ürün olduğunu ifade etti.