Bankaların poliçe zorlaması

 Bankaların poliçe zorlaması

BANKALARIN POLİÇE ZORLAMASINA İLİŞKİN

İSAD ÜYELERİNİN YANINDA

Son zamanlarda Bankaların Tüketici hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde Poliçelerinin kendi Şubeleri aracılığı ile yapılması konusunda yapılan baskıların gittikçe arttığı, Acente meslektaşlarımızve üyelerimizden gelen şikayetler ile anlıyor ve biliyoruz.

Derneğimize üye meslektaşlarımız bu konuda bir Bankanın baskısı ile ilgili başvurduğunda aşağıdaki dilekçeyi ilgili şubeye ihtaren gönderiyoruz uygulamaya devam etmesi durumunda Hazine Sigortacılık Denetlemeye başvurumuzu yapıyor Şubenin ceza almasını sağlıyoruz.

Bu dilekçe örneğini kendi durumlarınızda kendi adınıza uyarlayarak aynı uslup ve şekilde kendiniz de Bankaya ihtar çekebilrisiniz.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Sayın ………………BANK,/Leasing 

 Derneğimize ulaşan yazılı bilgi ve başvurunun yapılan inceleme sonucunu aşağıda ki konuyu bilgilerinize sunarız. 

 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 32 (5) “Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin her türlü şart hükümsüzdür” demektedir. Buna aykırı davranıldığı durumlarda idari ve Adli para cezası tekrarında Hapis cezası uygulanır hükümleri bulunmaktadır.

 Ayrıca aynı kanunun;

Madde 7 – c) Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması, Ruhsat iptalini de getirmektedir.

Tüm bunlara rağmen………………………………………in Sigorta Poliçeleri…………………Sigorta Acenteliği aracılığı ile ……………. poliçe numarasıyla yaptırıldığı, Bankanızın/Şubenizin rehin olacaklı olduğunu gösteren, sigortalının kabul ederek prim ödemesini yaptığı da anlaşılmaktadır.

Ayrıca 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Sigorta yaptırılması

MADDE 29 – (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminatkredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.

Aynı kanunun Madde 46 /5 de ; Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.

Demektedir.

BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR

UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Sayı : 29294

Bu Yönetmeliğin 11. maddesine göre Bankalar, Kredi kuruluşları aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda; kredi kullanan Sigortalı, kredi kuruluşu tarafından talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilecek. Bu durumda, Banka Kredi kuruluşu tarafından ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecektir,

MADDE 13 – (1) e göre ise Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır. Demektedir.

Menfaatlerinizin korunması adına Sigorta Poliçesi Sizin Adınıza yapılmış prim ödemelerinin de yapıldığı görülmektedir. Ayrıca ilgili Acentenin “Poliçelerin sizin bilginiz ve onayınız olmadan iptal edilmeyeceğine dair taahütnamesi” de bulunmaktadır.

 Israrınız veya sözleşmeniz ile üç önemli Ana kanuna ve Yönetmeliklere aykırı hareket edip tüketicinin hak ve menfaatini tehlikeye düşürmektesiniz.

 Sigortalının Sigorta şirketi seçme hakkını sınırlayıcı, baskıcı tavırlarınız ile ısrarlı olmanız, Sigortalının hak ve menfaatinin tehlikeye düşmesi durumunda, davranışınız ve sözleşme hükümleriniz nedeni ile ilgili kurum ve kuruluşlara başvuracağımızı, savcılık nezdinde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızı ayrıca bildirir iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

İSAD

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği