Anadolu Sigorta’nın hizmet kalitesi tescillendi

 Anadolu Sigorta’nın hizmet kalitesi tescillendi

Anadolu Sigorta’nın hizmet kalitesi tescillendi

Anadolu Sigorta, müşteri memnuniyetindeki başarısı ve yüksek hizmet kalitesini, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarıyla tescilledi.

Anadolu Sigorta, belgelendirme süreçlerini tamamlayarak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandı. Anadolu Sigorta  böylece, müşteri memnuniyeti ürün ve hizmet kalitesi gibi alanlardaki başarısı da teyit edilmiş oldu.

ISO 10002 Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti standardı, müşteri geri bildirimlerinin ve şikâyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yönetilmesi ve şirketlere katma değer sağlaması için dünya çapında kabul görmüş bir standart olma özelliği taşıyor.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Belgelendirme süreci öncesinde Anadolu Sigorta çalışanları ISO 10002 ile ilgili eğitim alırken, mevcut uygulamalar ve süreçler ISO 10002 gereklilikleriyle karşılaştırıldı ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi El Kitabı” hazırlandı. Ayrıca, şikâyetlerin ele alınmasının, ürünlerin/hizmetlerin ve süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı bilinciyle, bu konuda Anadolu Sigorta’nın taahhüdünü içeren “Müşteri Memnuniyeti Politikası” da oluşturuldu.

Anadolu Sigorta, belgelendirme için bağımsız denetim şirketi BSI (British Standarts Institution) tarafından değerlendirildi.

Kalite Yönetim Sistemi yenilendi

Anadolu Sigorta diğer taraftan, 2004 yılından itibaren belgesine sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni de, standardın yeni versiyonu olan ISO 9001:2015’e uyumlu hale getirdi ve yine BSI tarafından gerçekleştirilen dış denetim sonucu belgenin devamını sağladı.

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensiplerini esas alan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için şartları tanımlıyor.