İSAD Kamuoyu Açıklaması

 İSAD Kamuoyu Açıklaması

Derneğimiz eski üyelerinden Sayın Turusan Bağcı, gerek 25.08.2022 tarihinde “sigortagündemi.com” sitesinde yayınlanan açıklamaları; gerek Sigorta Haber TV’ de yayınlanan röportajı ve gerekse farklı platform ve mecralardaki söylemlerinde, derneğimiz, dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri hakkında asılsız ve saldırı niteliğinde ifadelerde bulunmuştur.

Bu söylemlerin hemen hepsinde sözde haklı mücadelesini, derneğimize karşı açtığı dava ile kazanacağını ve dava sonucunu kamuoyu ile paylaşacağını beyan etmiştir.

Kendisinin tüm beyanlarına nezaket dilinden uzaklaşılmaksızın cevap verilmiş; özellikle devam eden yargılama ile ilgili yasal sorumluluğu hatırlatılarak dava sonuçlanıncaya dek konu ile ilgili açıklamalardan imtina etmesi istenmiştir.

Yapılan yargılama neticesinde Sayın Turusan Bağcı’ nın davası reddedilmiş olup derneğimiz mahkeme tarafından haklı bulunmuştur. Böylece kendisinin, “mahkeme kararı ile ispatlanacak” iddiası ile ileri sürdüğü asılsız iddialar, sataşma düzeyindeki haksız söylemlerinden ibaret kalmıştır.

Tüm bu nedenlerle, kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu hissettiğimiz için yürütülen yargılama neticesinde verilen mahkeme kararının derneğimiz lehine sonuçlandığını duyurur; dernek başkan ve yönetim kuruluna yöneltilen ithamların haksız ve art niyetli olduğunun bir kez daha ispatlandığını kamuoyuna saygı ile arz ederiz. 

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği