Sigortada müşterinin tercihi acenteler (Sabah)

Müşterilerin tercihi, Türkiye ve dünyada yıllardır değişmiyor. Elementer branşın lideri acenteler, dağıtım kanalları içerisinde prim üretimi pastasındaki liderliğini korumaya devam ediyor internetten satış tercih edilmiyor’ Sigorta sektörü uzun süredir bankaların sigortacılık yapmaları konusunu tartışırken,

 Sigortacı Gazetesi’nin yaptığı araştırma, Türkiye ve dünyada elementer branşta acentelerin farklı dağıtım kanalları içinde yıllardır birinciliği kaptırmadığını gözler önüne serdi. 2010 yılında Türkiye’de hayat dışı branşta elde edilen prim üretiminin yaklaşık yüzde 70’i acentelerden geldi. Dağıtım kanalı olarak bankalar, brokerlar ve şirket merkezlerinden gelen üretimlerin toplamı kalan yüzde 30’luk üretimi sağladı. Oranlardan da anlaşılacağı gibi acentelerin üretimine deyim yerindeyse başka hiçbir dağıtım kanalı yaklaşamıyor. Hayat branşındaysa bankaların prim üretimindeki rolü kredi sigortalarından dolayı çok yüksek. Bankalar, üretim pastasındaki dilimini yeni stratejiler ve kredi politikalarıyla her geçen gün büyütmekte. Bu durum herhalde, dünyadaki genel eğilim olan sigorta şirketlerinin banka kurmasının aksine, ülkemizdeki bankaların sigorta şirketi kurma sürecinin yansımaları olsa gerek Türkiye’de banka kanalından gelen üretim, elementerin değişmez şampiyonu acentelerin üretimine neredeyse 3 kat fark atarak, pastadaki yüzde 60.11’lik payıyla öne çıkıyor. Ancak toplama bakıldığında acenteler, tüm şirketlerin prim üretimlerinin dağıtım kanallarına dağılımında yüzde 60’lık payıyla öne çıkıyor. Dağıtım kanalları konusunda dünyadaki durum da ülkemizle benzerlik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sigorta üretiminin üçte biri, Japonya’da yüzde 93’ü, İtalya, Portekiz ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeyse yüzde 50’si acentelerden elde ediliyor. Acentelerin prim üretiminde lider olduğu hayat dışı branşta, üretim pastasındaki paylarından birkaçı şöyle: Kanada’da yüzde 60, Bulgaristan’da yüzde 42, Almanya’da yüzde 60, İtalya’da yüzde 84. Benzer bir durum Japonya’da da görülüyor. Her ne kadar Japonya’da bankasürans, üretimdeki payını arttırmış olsa da acentelerin üretimini geçemiyor. İNTERNETTEN alışveriş her geçen gün hayatımızdaki yerini arttırsa da bu durum sigorta sektöründeki satışlar için geçerli değil. Sigorta prim üretimi pastasında internetin payı yüzde 5’in bile altında kalıyor. Ancak oranın bu kadar düşük olması sigortalıların interneti kullanmadığı şeklinde yorumlanmamalı. Potansiyel müşteriler interneti sigorta ürünleri hakkında bilgi toplamak ve farklı şirketlerin ürünlerini karşılaştırmak için yaygın olarak kullanıyor.