SEGEM önemli bir çalışmayı başlattı,

Çalıştay, özel ve kamu kurumlarını bir araya getirdi Üniversiteler ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği,

sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezunlardan beklentileri somutlaştırmayı, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesine yönelik önerilerde bulunmayı, böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkı sağlamayı hedefleyen “Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı”, 300’e yakın katılımcı ile, 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi, Marma Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay, Sigortacılık Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fuat Erdal, Türkiye Reasürans Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tunçay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

I. Oturum, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Arif Hikmet Cesur’un başkanlığını yaptığı ilk oturumda, “Üniversitelerde Sigortacılık Ön Lisans Eğitimi” Çalışma Grubu’nun hazırladığı rapor, grup moderatörü Dr Şebnem Uralcan tarafından sunuldu.

II. oturum “Sigortacılık ve Aktüerya Mezunlarının İstihdamı Çalışma Grubu”nun raporu, Prof. Dr. Erişah Arıcan (lisans ve lisansüstü mezunlar) ile Doğan Şen (ön lisans mezunları) tarafından yapıldı. Oturum, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç tarafından yönetildi.

III. Oturum “ Üniversitelerde Sigortacılık Lisans Eğitimi” çalışma Grubu’nun raporu, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ( İSAD ) Başkanı Turusan Bağcı tarafından sunuldu. Oturum başkanlığı TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Cihat Alagöz tarafından yapıldı.

IV. Oturum: “Üniversitelerde Sigortacılık Lisansüstü Eğitimi” Oturum Başkanlığını Erhan Tunçay’ın (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Genel Sekreteri) yaptığı, Rapor Grup Moderatörü Doç. Dr. Serhat Yanık (İstanbul Üniversitesi) tarafından sunuldu.

V. Oturum: “Üniversitelerde Aktüerya Lisans Eğitimi” Başkanlığını Prof. Dr. İrini Dimitriyadis (Bahçeşehir Üniversitesi) tarafından yapılan oturumun grup raporu Moderatör Doç. Dr. Meral Sucu (Hacettepe Üniversitesi) tarafından sunulmuştur.

VI. Oturum: “Üniversitelerde Aktüerya Lisansüstü Eğitimi “Oturum Başkanlıığını Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın (Marmara Üniversitesi) yaptığı rapor Grup Moderatörü Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu (ODTÜ / Ankara Üniversitesi) tarafından sunulmuştur.

Önemli görüş ve önerilerin sunulduğu ve katılımcıların değerli katkıları sonucu Sonuç Bildirgesi hazırlanmış ve toplantı sonunda sunulmuştur.

Kapsam ve organizasyon bakımından Çalıştay, 70’in üzerinde Üniversitenin temsil edildiği, 200’ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisinin katıldığı ve bir “ilk” oldu.

Toplantının sonucu ve etkinlik planı heyecanla beklenmektedir.