Bankaların zorla poliçe yapmasına son

 Bankaların zorla poliçe yapmasına son

BANKALARIN ZORLADIĞI KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALARA İPTAL HAKKI

Acenteler Bankaların kredi kozu ile zorla müşterilerimiz için yapılmış olan Sigorta poliçeleri yerine yeni bir poliçe yaparak götürmesi durumunda Banka bu poliçeyi iptal etmek zorunda;

Yeni Yönetmeliğin 11. maddesine göre Bankalar, Kredi kuruluşları aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda; kredi kullanan Sigortalı, kredi kuruluşu tarafından talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilecek. Bu durumda, Banka Kredi kuruluşu tarafından ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecek,

MADDE 13 – (1) e göre ise Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için ;

BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Sayı : 29294