İsad – Gulf Sigorta işbirliği

 İsad – Gulf Sigorta işbirliği

İSAD – GULF SİGORTA İŞBİRLİĞİ

ACENTE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ BİR TAKSİDİ BİZDEN


Değerli Meslektaşlarımız,

Acentelerin almış oldukları yüksek riskler, açılan davalar, karşılaşılan yüksek sorumluluklar ve Sigortalıların bilinçlenmesi bizler için önemli riskleri devamında getirmektedir.

Mesleki sorumluluklarımızı, faaliyet alanımızla ilgili ve doğru kurgulanmış bir poliçe güvencesiyle teminat altına almak için GULF SİGORTA (eski AIG SİGORTA) ile bir proje başlattık.   

GULF SİGORTAAcente Mesleki Sorumluluk Sigortası ile acentelerimizin kafası daha rahat vemesleki sorumlulukları ile ilgili kaygı duymadan asıl işlerine odaklanabilecektir.

Acenteler olarak yaptığımız iş gereği, sigortalılara veya sigortalı adaylarına, ihtiyaçlarına ve muhtemel risklerine karşı alınacak teminatlar hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz.

Ayrıca müşterilerimizin yenileme tarihlerinin takibi, riziko teftiş, hasar danışmanlık hizmeti, limit artırımı, iyileştirme çalışmaları veya değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sigorta programlarının değerlendirilmesi gibi önemli konularda üzerimize ciddi sorumluluklar alıyoruz.  Ancak günlük koşturmaca içinde birçok konuyu aynı anda takip ederken istenmeyen ihmal veya hataların yaşandığı durumlar da söz konusu olabilmektedir.  

Ekip arkadaşlarımızın hatalarından da sorumlu olduğumuzu düşünürsek, müşterilerimiz için olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu ihmal ve hataların etkilerini doğru yönetebilmek için gerekli tedbirleri almalıyız. Birçoğumuzun çalıştığımız şirketlerden aldığımız düşük teminat limitli poliçelerimiz mevcut fakat bu poliçelerin yeterli korumaya sahip olmadığımızı aslında hepimiz biliyoruz.    

İSAD olarak biz, sigorta sektörünü her geçen yıl büyütmeyi ve acentelerimizin gelirlerini devamlı olarak arttırmayı, sorunlarına gözüm bulmayı hedefliyoruz.  İnanıyoruz ki acentelerimizin mesleklerini icra ederken güvence altında olmaları, yeni sigorta ürünleriyle, yeni projelerle, yeni iş birlikleri ile portföylerini genişletebilmelerine destek verecek adımları atmaları için önemli bir kriterdir.

İSAD olarak, bu alanda tüm Acentelerimize sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamada fayda yaratacağına inandığımız bu projeye rehberlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Ek olarak GULF SİGORTA; “BİR TAKSİTİ BİZDEN” kampanyası ile bu projemize destek oluyor.  9 eşit taksit ile ödeyebileceğiniz primlerin bir taksitini GULF SİGORTA ödüyor.  (Bu kampanya 01.01.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında geçerlidir.)

Acente mesleki sorumluluk sigortasının öne çıkan teminatları ve önemli başlıklarını aşağıda görebileceğiniz ürünle ilgili POLİÇE TEKLİFİ talepleriniz için ekli soru formu doldurmanız ve aşağıdaki kanallar üzerinden Gulf Sigorta’ya iletmeniz yeterli olacaktır.

Tüm Şirketleri kapsamakta ve Gulf Sigorta Acentesi olmanız Şartı yoktur.

Saygılarımızla,

İSAD YK

Teminat Kapsamı Nedir?

Geniş ve kapsamlı teminatlar sağlanmaktadır. Sigortacı, sigortalının mesleki hizmetini yerine getirmemesi nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı sigortalı adına ödeyecektir. Mesleki hizmetini yerine getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

Kimler Sigortalı Olabilir?

 • Sigorta ettiren;
 • Sigorta ettirenin herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi;
 • Herhangi bir çalışan;
 • Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde belirtilen sigortalının mirasçısı veya kanuni temsilcileri

ANA TEMİNATLAR    

 • Mesleki sorumluluk
 • Savunma masrafları

İLAVE TEMİNATLAR

 • Mahkemeye katılma masrafları
 • Uzatılan bildirim süresi
 • Kayıp dokümanlar

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • 1 yıl geriye yürürlük
 • Kapsam ve geçerli hukuk: Türkiye
 • Teminatlar, sigorta acentelerinin Gulf Sigorta A.Ş. hariç olmak üzere tüm sigorta şirketleri ile yapılan işlerinden kaynaklanabilecek mesleki faaliyetleri için geçerli olacaktır.

Poliçenizi aşağıdaki kanallar üzerinden alabilirsiniz;

 1. Gulf Sigorta acentesi iseniz kendi partajınızdan,
 2. Gulf Sigorta acentesi değilseniz;
 • Gulf Sigorta İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden poliçenizi satın alabilirsiniz.
 • Gulf Sigorta A.Ş.
 • Telefon     : 90 216 400 2 400
 • E-mail       :istanbul.satis@gulfsigorta.com.tr adresine mail atılarak aşağıdaki kişileri de eklemenizi rica ederiz.

tugrul.tuglu@gulfsigorta.com.tr 

huseyin.sener@gulfsigorta.com.tr

melek.ucbinli@gulfsigorta.com.tr

ÖNEMLİ:

 • 1 Taksidi Bizden Projesinde; uygulama olarak son taksiti ilgili kredi kartına iade edilecek. Dolayısı ile poliçe alımından 8 ay sonra iade yapılacaktır.
 • Mevcut Gulf Sigorta acentesinin iadesiyse kendi kredi kartına yapılacaktır.
 • Gulf Acentesi olmayanlarda ise hangi kredi kartını vermişse iade ona gidecektir.