İsad çalışma komiteleri

SAİK in almış olduğu kararlar neticesinde İSAD YK olarak da aynı Şekilde Aşağıdaki komiteleri oluşturmuş bulunmaktayız.

Bu komitelerde yer almak isteyen üye veya Acente meslektaşlarımızın Dernek Genel Sekreteri Berrin Dinç ile temasa geçmelerini rica ederiz.

isad@isad.org.tr

1-Eğitim Komisyonu :Taner Kul ve Neşe Aydın

2- Mevzuat Komisyonu :Zeki Demir ve Sinan Döler

3- Mesleki Sorunların Tespiti ve Çözüm Öneleri Geliştirme Komisyonu :Selçuk Ektaş ve Evren Türken

4- Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Komisyonu :Meral Dolanbay ve Kadriye Serbest

5- Sigorta Pazarının Büyütülmesi Komisyonu : Berrin Dinç – Begüm Varyemez – Erkan Ak

6- Zorunlu Poliçelerdeki Sorunlar ve Zorunlu Poliçe Alanlarının Geliştirilmesi Komisyonu : Sedat Tunçbaş ve Ahmet Saffet Öztepe

Görevlendirilmişlerdir,

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

İSAD YK