Sözleşmeleri imzalamayın

 Sözleşmeleri imzalamayın

Değerli üyemiz, Sevgili meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere son zamanlarda Sigorta Şirketleri Acentelik sözleşmelerini yenilemek veya eki adı Altında ağır sözleşmeler göndermektedirler.

SAİK Başkanı tarafında da bildirilen ve Hazine müsteşar yardımcısı Ahmet Genç in de onayladığı bir çalışma nedeni ile bu sözleşmelerin imzalanmaması istenmiştir.

Yeni Yönetmelik eki ile bir SÖZLEŞME taslağı yayınlanacağı, sözleşmeler de olması gereken Acente haklarını da koruyan maddeler ilave edileceği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu açıklanana kadar şirketlerinizi bu şekilde bilgilendirerek sözleşmeleri imzalamayınız. Tanıdığınız acenteleri de bilgilendiriniz. Birlikte hareket en büyük gücümüzdür.

Gönderilen Sözleşme örneklerini Derneği’mize iletirseniz Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel müdürlüğü ve SAİK bilgilendirilerek kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun incelenmesi de sağlanacaktır.

Teşekkür ederiz.