Şirketler komisyon İle oynayamayacak

 Şirketler komisyon İle oynayamayacak

Sigorta şirketlerine “Zorunlu ikazı “

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik’e göre, sigorta şirketleri zorunlu sigorta yaptırırken fiyat ve komisyonlarda oynama yapamayacak. Şirketlerin portföylerinde Hazine kriterleri çerçevesinde dengesizlik bulunursa sigorta şirketlerine uyarıda bulunulacak.

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin 27 Şubat 2015 tarihli sayısında yer alan değişikliğe göre Yönetmeliğe “Uygulamada öncelik sırası ve uygulama esasları” başlığında yeni bir madde eklendi. Buna göre, yönetmelik, kanun veya Bakanlar Kurulu kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan, Müsteşarlık tarafından bu yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsayacak. Sigorta şirketleri, ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin, sigorta poliçesi teklifi vermek zorunda olacak. Ayrıca zorunlu sigorta kapsamında yer alan riski kapsam dışı bırakacak şekilde fiyat ve komisyon tespiti de yapamayacak.

Ayrıca portföyünde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dengesizlik bulunan şirketlere Sigorta Bilgi ve Gözetim Yönetmeliği çerçevesinde Müsteşarlıkça tedbir uygulanacak.

Ayrıca yönetmeliğin 2’nci maddesi, “Bu Yönetmelik, Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan sigortalardan Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik 1 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmeliklere ulaşmak için;

ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK