Acentelerin şubeleşmesi tarihe mi karışıyor?

 Acentelerin şubeleşmesi tarihe mi karışıyor?

Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle şubeleşme tarihe karışacak.

Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin merkezleri Türkiye’de bulunacak ve anonim şirket ya da limited şirket şeklinde kurulmuş olacaklar.
Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın

Şubeleşmede acente taşıma kapasitesi dikkate alınacak

Acenteler, merkezleri dışında şube açabilecek. Şube açılabilmesi için Müsteşarlıkça talep edilen bilgi ve belgeler ile Müsteşarlığa başvurularak izin alınacak. Müsteşarlık acentelerin merkez ve şubelerinin organizasyon yapısının uygun olup olmadığı, öz kaynaklarının yeterliliği ve il ya da bölge acente taşıma kapasitesini değerlendirerek faaliyette olan şubelerin kapatılması ile yeni şube açılmasına izin verilmemesi hususunda yetkili olacak.

Şube açarak teşkilatlanmak isteyen acentelerin merkezlerinde genel müdür, en az bir genel müdür yardımcısı ve yeterli sayıda birim müdürlüğü oluşturulması gerekecek.

Genel müdür en az 7 yıl, genel müdür yardımcısı en az 5 yıl sigortacılık mesleki deneyimi, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olacak. Şubelerde ise en az bir müdür ve bir teknik personel istihdam edilecek. Şube müdürünün tüzel kişi acente müdüründe aranan şartları taşıması gerekecek.

Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, Müsteşarlıkça belirlenecek mali tabloları üç ayda bir hazırlayarak belirlenen mercilere iletecek.

Her ne isimle olursa olsun içeriği itibarıyla şube ile aynı niteliğe sahip her türlü yapılanma bu merkez ve şubelere getirilen esaslara tabi olacak.

Ödenmiş sermaye miktarları

Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50 bin liradan az olamayacak.

Şube açarak teşkilatlanacak acenteler, merkez için en az 300 bin lira ve her bir şube için en az 25 bin lira sermayeye sahip olacak. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler ise asgari 300 bin lira sermayesi bulunacak.

Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yıl sonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az yüzde 4’ü kadar özkaynağa sahip olacak. Bu tutar her durumda 300 bin liradan az olamayacak. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek mal varlıklarının en az yüzde 50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekecek.

Acenteler durumlarını 1 Mayıs 2015’e kadar uygun hale getirecek

Şube açmak suretiyle teşkilatlanmış acenteler ve mesafeli satış yapan acentelerin 1 Mayıs 2015 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğin şube ve mesafeli satışa ilişkin hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekecek.

Asgari kuruluş sermayesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle mevcut kurulu acenteler hakkında uygulanmayacak.