STANDARD & POOR’S – İSAD GÖRÜŞMESİ

 STANDARD & POOR’S – İSAD GÖRÜŞMESİ

STANDARD & POOR’S – İSAD TOPLANTISI Sektörde bir ilk daha

Uluslararası boyutta en büyük Reyting ve Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından olan Standard & Poor’s un Banka ve Sigorta Sektörü Türkiye Müdürü David Laxton ile İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı İSAD merkezinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Standard & Poors’un talebi ile yapılan toplantıda Sigorta Şirketleri, Sigorta Acenteleri ve Bankalar ile ilgili birçok konuda Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Turusan Bağcı önemli soruları cevaplandırmış, birçok konuda da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Standard & Poor’s; sigorta şirketleri ve finans kuruluşlarına kredi notu verirken önemli bir ön izleme ve görüşme süreçlerinden geçirmektedir. Sonrasında da söylenenlerin devamlılığına ve yapılıp yapılmadığına bakılmaktadır. Bu noktada, birebir görüşme ve belgelerle şirketlerin finansal yapısı, karlılığı, çalıştıkları ortam, rezervleri ne kadar doğru kullandığı, zararı ne kadar zaman da müdahale edip ödedikleri, uzun dönemli poliçe yapıp yapamadıklarına, rekabet alanlarını iyi yönetip yönetemediklerine baktıkları gibi, değerlendirdikleri şirketlerle ilgili olumsuz basın yayını olup olmadıklarına dahi baktıklarını belirttiler.

Toplantı sırasında Standard & Poors’un Associate Director’ü ve Analisti Ali Karakuyu ile Banka ve Sigorta Sektörü Türkiye Müdürü David Laxton’un merak ettikleri ve İSAD YK Başkanı Turusan Bağcı’nın titizlikle cevap verdiği ve çok önemli tespitler ortaya koyduğu konu başlıkları şu şekilde oluştu;

 • Türkiye’de, gelecekte acentelerin yeri ve önemi nasıldır?
 • Kar edemeyen Şirketlerin durumları ve nedenleri nelerdir?
 • Komisyon indirerek kar etme çabalarını nasıl buluyorsunuz?,
 • Şirketlerin finansal yapıları ve durumlarına çalıştıkları acenteler de bakıyorlar mı?
 • Poliçe sahiplerinin şirketlerin finansal durumlarına bakıyorlar mı? Bu konuda acentelerin yaklaşımı nasıldır?
 • Bankaların sigorta sektöründeki yerini ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?
 • Şirketler yeni ürün çıkarırken acente ile birlikte mi hareket ediyor?


Turusan Bağcı’nın Genel Tespitleri şu şekilde oluştu:

Genel anlamda gelecekte acente kanalının Türkiye’de önemini yitirmeyeceği ve bu kanal ile büyümenin devam edeceği fikrinin altını çizen Turusan Bağcı’nın görüşlerinden sonra değerlendirme ve derecelendirme kıstaslarına önemli ilaveler yapılması ve aşağıda belirtilen konulara da dikkat edilmesi konusunda hem fikir kalınmıştır 

 • Sigorta şirketi acente kanalına ne kadar sahip?
 • Acenteler sigorta şirketine ne kadar bağlı?
 • Şirket acenteye ne kadar önem veriyor?
 • Acente komisyonunu indirip indirmediği.

 Görüşmeler sonrasında Standard & Poor’s ile İSAD işbirliği ve görüşmelerinin düzenli olarak devam etmesi kararı alındı.

Yaklaşımları ve önemli tespitleri ve Acente kanalına verdikleri önem nedeni ile İSAD olarak Standard & Poor’s a teşekkür ediyoruz.