Yeni sigorta acenteleri yönetmeliği

YENİ SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

Uzun zamandır değiştirilerek çıkarılması beklenen Acente Yönetmeliği 22.04.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak devreye girmiştir.
Yeni yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız;

YÖNETMELİK EKLERİ ;

EK-1-A.B-Öğrenim Düzeyi ve Mesleki Deneyim

EK-2/EK-3-Taahhütname
EK-4-Bilgi Formu

EK-5/EK-6/EK-7/EK-8

Ayrıca Sigorta Acentesi Müdürü ve Sigorta Acenteleri Teknik Personel deneyim süreleri eğitim şartına göre de değişmiştir. Buna göre ;

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

  1. Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
  2. Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.
  3. Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.