Sektörde Adil Rekabet İçin Alınan Tedbirler ve İşbirliği

 Sektörde Adil Rekabet İçin Alınan Tedbirler ve İşbirliği

Sigorta Sektöründe Rekabet Dengesini Koruma Çabaları

Değerli Üyelerimiz ve Sigorta Sektörünün Saygıdeğer Temsilcileri,

Sigorta sektöründeki son gelişmeler hakkında önemli bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Bilindiği üzere, X Broker firması ile Y firması arasında yapılan anlaşma, sektörümüzdeki sigorta acenteleri için var olan endişeleri daha da ileriye taşıdı.

Bu anlaşma, Türkiye geneline yayılmış üretici Y firması‘nın yetkili bayilerine, işyeri sigorta poliçelerini yalnızca X Broker aracılığıyla yürütme zorunluluğu getirmekte. Zorunluluğun sebebi ise Y firması‘nın şart koştuğu işyeri poliçesi teminatlarına eklenen yeni klozun sadece X Broker firması tarafından oluşturulan poliçelerde bulunuyor olması. Kırşehir, Malatya, Rize, Muğla gibi şehirlerdeki bayiler, sigortasını o bölgedeki sigorta acentelerine yaptırmaktaydı. Ancak şimdi genel merkezden yapılan anlaşma ile o bölgedeki acente meslektaşlarımızın portföyleri gasp edilmektedir. Bize göre bu bir başlangıçtır. Bugün bu konu, yarın başka bir konu ve branşlar ile sigorta acentelerinin uzun yıllar boyunca inşa ettikleri müşteri ilişkileri ve portföyleri üzerindeki kontrolü kaybederek, rekabet avantajlarını büyük ölçüde yitirmelerine sebep oluyor. Bu tür anlaşma ve çalışmalar mesleğimizin geleceğini tehdit etmektedir.

Haksız rekabetin en belirgin sonuçlarından biri, sigorta acentelerinin piyasada var olma mücadelesinin giderek zorlaşmasıdır. X Broker‘ın piyasadaki hâkim konumu, diğer acentelerin müşteri çeşitliliği ve seçenek sundukları alanlarda kısıtlanmalarına neden oluyor. Bu, sigorta acentelerinin iş modellerini temelden sarsmakta ve sektördeki küçük ile orta ölçekli acentelerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Çünkü bu acenteler çoğunlukla lokal çalışmaktadır.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği olarak, bu tür anlaşmaların ve sektörümüzdeki rekabet dengesini bozan ve sigorta acentelerimizin haklarını gasp eden yapılara karşı duruyoruz. Sektörümüzde sağlıklı bir rekabet ortamının korunması, sigortalılara çeşitli ve adil hizmet sunulmasının temelini oluşturur.

Bu nedenle, ilgili tüm taraflar ve düzenleyici otoritelerle iş birliği içinde, bu anlaşmanın yarattığı haksız rekabet ortamını düzeltmek ve acentelerimizin haklarını korumak adına gerekli adımları atacağımızı taahhüt ediyoruz. Üyelerimizin ve tüm sigorta acentelerinin haklarını korumak, derneğimizin en önemli görevlerinden biridir.

Son gelişmeler ışığında, Allianz Sigorta ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Allianz Sigorta’nın, Y firması‘nın şart koştuğu poliçe teminatını tüm acentelerine yenilemesi olan işyeri poliçelerinde de sağlayacağını duyurması, bu olumsuz duruma karşı umut verici bir adım olmuştur.

Bu gelişme, sektörümüzdeki diğer şirketler için de bir örnek teşkil etmektedir. Allianz Sigorta’nın bu kararı, rekabet dengesinin korunması ve tüm acentelerin adil bir şekilde rekabet edebilmesi adına önemli bir adımdır. Bu vesileyle, Allianz Sigorta’ya sektörümüze gösterdikleri hassasiyet ve adil rekabeti destekleme konusundaki çabaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hepinize saygılarımı sunuyor, sektörümüzün daha adil ve sağlıklı bir geleceğe doğru ilerlemesi için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesile ile tüm paydaşlarımızın ve acentelerimizin yeni yıllarını kutluyorum.

Saygılarımla,
Berrin Dinç
İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı