Önemli – Tobb Sigortacılık Müdürlüğü duyurusu

Sn. Sigorta Acentesi,

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 20. Maddesi kapsamında hazırlanacak Teknik Personel kimlik kartlarının hazırlamasında kullanılmak üzere acenteliğiniz bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Personel vasıflarına haiz kişilerin (Gerçek kişi Sigorta Acentesi kendisi ve Teknik Personeli ile Tüzel kişi Sigorta Acentesi Müdür, Geçici Müdür ve Teknik Personeli) fotoğraflarına ihtiyaç duyulmaktadır.
 

Bu kapsamda, http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/Sayfalar/AcenteKimlikKartiFotografiYukleme.aspx linkinden söz konusu fotoğrafları yükleyebilirsiniz.

Ayrıca, sigortalıların, ülkemizde faaliyet gösteren Sigorta Acentelerine hızlı ve kolay ulaşımının sağlanmasını teminen geliştireceğimiz acente sorgulama uygulamalarında kullanılmak üzere, işyeri merkezinizin coğrafi lokasyon bilgilerini de yukarıda belirtilen link aracılığıyla bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Sigortacılık Müdürlüğü