Sigorta sektörü büyüme konusunda umutlu

Sbn Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özdamar, Türkiye Ekonomisinden 2010 Yılında Çok Dahi İyi Bir Performans Beklemenin Hayal Olmayacağını Dile Getirdi. Özdamar, En Kötümser Senaryolar Dikkate Alındığında Bile Sektörü Daha İyi Bir Yılın Beklediğini Savundu.

SBN Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özdamar, Türkiye ekonomisinden 2010 yılında çok dahi iyi bir performans beklemenin hayal olmayacağını dile getirdi. Özdamar, en kötümser senaryolar dikkate alındığında bile sektörü daha iyi bir yılın beklediğini savundu.

Yeni bir yıl için iyimserliği elden bırakmamak gerektiğini önemle vurgulayan Özdamar, en az yüzde 4’lük bir büyüme tahmini ve beklentisi ile yapılacak planlamaların gerçekçi olacağını ifade etti.

SBN Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdamar sözlerini şöyle sürdürdü: “Reel sektörün yeniden büyüme trendine girmesi, daralmanın sona ermesi, imalat sanayii, toptan ve perakende sektörleri, inşaat ve otomotivdeki gelişmeler doğrudan sektörümüzü etkileyen gelişmeler. Yeni bir kötümser havanın nedeni olabilecek gelişmeler olmadığı sürece sigorta sektörü beklenenin de üzerinde bir büyüme trendine yeniden kavuşacaktır. Yeni ürünler, yeni ihtiyaçlar, yeni birleşme ve alımlar sektörü zorlayıcı rekabete rağmen sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edecektir. SBN Sigorta olarak 2010 yılında, bankasürans çalışmalarını yeni ivmeler kazandırarak devam ettirmek temel hedeflerimizin en önemlisi olarak planlanmaktadır. Banka şube ve müşterilerine en kısa yoldan ulaşımı sağlamak üzere banka bölgelerinde sigorta pazarlama elemanları bulundurma planı doğrultusunda çalışmalar yürütülürken bir yandan da bankacılık ürünlerine uygun teminatlar ile ürün zenginleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca yine temel stratejik hedeflerimizden biri olarak planlanan bölgesel acente yönetiminin sağlanmasına yönelik fizibilite çalışmaları da bir yandan yürütülmektedir. Anadolu sigortacılığı hedefine uygun olarak büyük kentler dışında küçük fakat karlı portföylere yönelerek bu ölçülere uygun birçok acente şirketimiz bünyesine katılmıştır ve 2010 yılı için bu hedef doğrultusunda hareket edilecektir. Dağıtım kanallarımızdan gelen pazar bilgileri ve istekleri doğrultusunda, acente ihtiyaç analizleri ve hedef müşteri seçimlerine uygun ancak kurumsal önceliklerimiz gözetilerek hazırlanan ürün, fiyatlandırma ve satış stratejileri oluşturulmuştur. Acentelerimiz özel içerikli projelere yönlendirilerek, verimi yüksek projeler desteklenmektedir.”

SBN Sigorta olarak 2009 yılında başladıkları önemli projeleri tamamladıklarını ve üzerinden geçerek sağlamlaştırdıklarını söyleyen Murat Özdamar, en önemli çalışmalarından birinin Şeker Bilişim ile yürütülen yeni sigortacılık paket programının SBN Sigorta’ya özgü olarak yazılması sürecinin tamamlanması olduğunu belirtti.