Mustafa Su: mesleki sorumluluk sigortaları öne çıkacak

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su: “Türkiye’de sorumluluk sigortalarının gelişeceği ve sektöre hareketlilik getireceği tartışılmaz bir gerçek. Son yıllarda bu branşta görülen gelişmelerin artarak devam edeceği görüşündeyiz.”

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın ülkemizde uygulanan ilk zorunlu sigorta olmadığını söyleyen, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su “Bu sigortadan önce ‘Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk’, ‘Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk’, ‘Özel Güvenlik Şirketleri’ ve ‘Acente Mesleki Sorumluluk’ sigortaları uygulamaya konmuştur.

Başlangıç aşamasında, her ne kadar ‘Tıbbi Kötü Uygulama’ poliçesinde yaşananlar gibi olmasa da, bu poliçelerde de bazı sorunlar yaşanmış ancak tümü zamanla giderilmiştir” dedi.Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda, sigorta şirketlerinde gözlenen çekimserliğin nedenini ise Mustafa Su şöyle açıkladı: “Teknik olarak sorunlu bulduğumuz teminat kapsamının dünyadaki benzerlerine kıyasla çok geniş olması, ancak primlerin bu riski yeterince karşılayamamasıdır. Uygulama esaslarının, resmi makamlar tarafından geç duyurulmuş olması da bu kapsamda bahsedilmesi gereken başka bir olumsuz etkendir. Önümüzdeki aylarda, hem sektörün hem de Müsteşarlık’ın, uygulama sürecinde deneyim kazanması sonucu mevcut koşulların değişeceğini, böylece sektörün konuya bakışının da olumlu yönde farklılaşacağını düşünüyoruz. Türkiye’de sorumluluk sigortalarının gelişeceği ve sektöre hareketlilik getireceği tartışılmaz bir gerçektir. Son yıllarda bu branşta görülen gelişmelerin artarak devam edeceği görüşündeyiz.”

‘MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI ÖNE ÇIKACAK’
Mustafa Su, ön plana çıkacak sorumluluk sigortalarının doktorlar, avukatlar, mimarlar, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle ilgili mesleki sorumluluk sigortalarının olacağını söyledi ve ekledi “Bunlara ek olarak ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, işveren sorumluluk ve 3. şahıs sorumluluk poliçelerinin gelecekte tercih edilecek ürünler arasında olacağını düşünüyoruz.”

‘HUKUK ALTYAPISI HAZIR OLMALI’
Avrupa ve Amerika örneklerindeki başarının Türk sigorta sektörü tarafından da yakalanabileceğini belirten Mustafa Su, “Bunun için sigorta sektörünün kendi inisiyatifi dışındaki bazı faktörler de önem taşımaktadır” dedi. Mustafa Su sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, bir üründen veya bir hizmetin uygulanmasından dolayı zarar gören kişilerin, bu zararlarının giderilmesi için haklarını aramaları ve bunun sonucunda hükmedilen tazminatların artması gerekmektedir. Bir diğer önemli konu, hukuk altyapısının hazır olması ve konuyla ilgili içtihadın oluşması ile ilgilidir. Her poliçe türüne özgü genel şartlar ayrıca yazılmalı ve poliçelerin hangi esaslar dahilinde hasarı karşılayacağı belirlenmelidir. Bir poliçe; hem ileriye hem geriye teminat sağlamamalı, primler ve şartlar serbest bırakılmalı ve sigorta şirketleri tarafından belirlenmelidir. Bu ve benzeri altyapılar oluşturulur, sigorta şirketleri lehine çeşitli serbestlikler sağlanırsa, Avrupa ve Amerika’daki başarının ülkemizde de yaşanmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır.”