İsad Daskı ziyaret etti, komisyonlar artabilir

 İsad Daskı ziyaret etti, komisyonlar artabilir

İstanbul Sigorta Acenteleri Deneği Yönetim Kurulu (İSAD) 18/09/2014 tarihinde Doğal Afet Sigorta Kurumu ( DASK ) ’ı  ziyaret ederek, DASK Koordinatörü İsmet Güngör ile fikir alışverişinde bulundu.

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinde  komisyon oranlarının iyileştirilerek % 20 oranına çıkartılması, Poliçe adetlerinin arttırılması, yeni kampanyalar ve  Dask poliçelerinin daha yaygın hale gelmesi hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bu konularda taleplerinin dikkate alınması, acentelerin daha aktif rol üstlenmesinin önemini vurgulayan İSAD Yönetim Kurulu Başkanı Turusan BAĞCI ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İSAD’ın yazılı olarak taleplerini Sayın İsmet GÜNGÖR aracılığı ile Doğal Afet Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna iletmişlerdir.

Bu gelişmeler ışığında sayın İsmet GÜNGÖR’ de   yönetim kurulumuz ile değerli görüşlerini paylaşmış tespitlerimizi dinleyerek Türkiye de STK ların önemini bir kez daha vurgulamış ve  çalışmalarımız neticesinde İSAD ın ilettiği konulara hassasiyet göstermiştir.

İSAD Yönetim Kurulu olarak DASK iletilen yazıyı ekte bilgilerinize sunarız,

DOĞAL AFET SİGORTA KURUMU ( DASK )                İst. 17.10.2014

Yönetim Kuruluna                                                          Sayı : 1410 / 017

MEGAPOL  olarak tanımlanan, Avrupa’daki bazı ülkelerden daha fazla nüfusu barındıran İSTANBUL’ umuzda  bildiğiniz üzere her 500 senede bir gerçekleşen, 7,5 şiddetinde  büyük bir deprem ile, önümüzdeki 30 sene içersin de karşılaşma olasılığımız % 40 lara yaklaşmaktadır.

Böylesine büyük bir felaketi bekleyen İstanbul’ da mecburi saydığımız DASK Zorunlu Deprem sigortası yaptırma oranı % 35 ler civarında, yani konutların % 65 i , mecburi sigortaya rağmen  sigortasız. Benzer oran Ülkemizdeki her ilde devam etmektedir. Van depreminde dikkatimizi çeken bir ayrıntı,  mecburi olan sigortalarda bile sigortalanmışlık oranının % 9 olduğunu gördük, yani konutların % 91 i sigortasızdı.

DASK Kurumunun Poliçe sayısını arttırmak yaygınlaştırmak ve tanıtım ile ilgili çok yoğun kampanyalar yaptığını da görüyoruz. Ama oralarda önemli bir değişiklik olmamaktadır.

Benzer durum yıllar önce Trafik Sigortalarında yaşanmaktaydı, Tramer SBM kurulduktan sonra Acente Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan başarılı görüşmeler sonrasında Trafik Sigortası oranını arttırmak ile ilgili Acentelerin önemli rolü görülmüş ve bu amaçla Acente Komisyonları %5-%10 oranlarından %17 ye yükseltilmiştir. Bu artış ile çok kısa sürede Sigortalılık oranındaki önemli artış sizlerin de bilgisindedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi satışı, ilgisi, emeği yoğun bir poliçedir. Ülkemizde uygulanan %5-%12.5 arası değişen Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi komisyon oranı Sigorta Acentelerinin bu konu ile yeterince ilgilenmesini engellemekte cazip gelmemekte, 2.- 3. Planda kalmaktadır. Acente meslektaşlarımız bu konuda bir satış çabasına oranın düşük olması nedeni ile yoğunlaşmamaktadır.

Bildiğiniz üzere Komisyon Satışın önemli bir kamçısıdır. Ortalama 100 TL olan bir poliçeden alınan %7.5 komisyon bir de bundan çıkan vergiler, satıcı komisyonları düşüldükten sonra Satılması için bir çaba gerektirecek bir ürün olmaktan uzaklaşmaktadır.

Birkaç kampanya ve çözüm önerimizi sizlere ayrıca ileteceğimiz bildirirken, Sigorta Acenteleri Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Komisyon oranının %20 ler düzeyine çıkarılması konusunda isteğimizi bilgi ve görüşlerine arz ederiz.

Bu durumda diğer poliçeler gibi olumlu sonuçlarının gözlemleneceği ve olası Büyük bir Deprem de Sigortalılık oranının artması sonucu Ülke ekonomisine de önemli katkıları hep birlikte yapmış olmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım arzusundayız.

Saygılarımızla
Turusan Bağcı

İSAD YK Başkanı