Sigorta Acentelerinin “Kişisel Haklara Saygı” ve “KVKK Uyum Süreci” Hakkında Önemli Duyuru

 Sigorta Acentelerinin “Kişisel Haklara Saygı” ve “KVKK Uyum Süreci” Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye’deki sigorta acenteleri olarak, kişisel haklara gösterdiğimiz saygı çerçevesinde ve veri sorumlusu sıfatıyla kişisel hakların korunmasına yönelik KVKK yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Değerli sigorta acenteleri; öncelikle, Kişisel Verileri Koruma’nın ülkemizdeki tarihçesine kısaca değinmekte fayda görüyoruz.

Ülkemizde bu konuda ilk düzenleme Türk Ceza Kanunu’nda yapılmıştır. 2004 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde ve devamlarında kişisel verileri korumayla ilgili birtakım suçlar ön görülmüştür. Bu noktadaki asıl dönüm noktası 2010 Anayasa değişikliğiyle meydana gelmiştir. Anayasa değişikliği ile birlikte ilk kez kişisel verileri korunmasını isteme hakkı temel bir hak olarak anayasamıza girmiştir. Anayasanın 20.maddesine eklenen bir fıkra ile “herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, bu hak, bu ifadenin eklenmesiyle temel hak ve anayasal bir hak statüsüne ulaşmıştır. Böylece, kişisel veriler önce yasal sonra anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.

KVKK hakkında bilgi sahibi olurken kanunda vurgulanan Veri Sorumlusu kavramına da kısaca değinmek isteriz.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Sigorta şirketleri veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. Dağıtım kanalları yani sigorta acenteleri de veri sorumlusu rolünü üstlenmektedir. Bundan dolayı, sigorta acentelerinin de sigorta şirketleri gibi müşterisini aydınlatma ve açık rızasını alma; işleme amacı dışında aldığı verileri silme gibi yükümlülükleri doğmaktadır.

Ek olarak, veri sorumlusu olan sigorta acentelerinden, yıllık mali bilanço toplamı yirmi beş milyon TL’nin üstünde olan veya yıllık çalışan sayısı elliden fazla olanları VERBİS‘e de kayıt olmakla yükümlüdürler.
Sigorta şirketleri ayrı birer veri sorumlusudur, sigorta acenteleri de ayrı birer veri sorumlusudur. Dolayısıyla sigorta şirketi, acente adına veri sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Acentelerin bu konuda mutlaka kendi tedbirlerini almaları gerekmektedir. Unutmayalım ki; VERBİS‘e kayıt zorunluluğun olmaması, KVKK’nın yükümlülüklerini yerine getirmemek anlamına gelmemektedir. Acenteler olarak, kişisel bilgisini aldığımız kişilerden aydınlatma ve açık rıza metinlerinin onayının alınması gerekmektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin KVKK’ya uyum sağlamaları gereken düzenlemeler hakkındaki farkındalıkların halen istenen düzeyde olmadığı gözlemlenmekte olup, bu yöndeki girişimlerin arttırılması büyük önem arz etmektedir. İSAD olarak, MedyaFi Dijital Tasarım ve Yazılım Ajansı ile bu önemin azami ölçüde farkındalığıyla geliştirilen KVKK Uyum Yazılım Çözümü UYAÇ’ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

KVKK Uyum Yazılım Çözümü UYAÇ, kullanımı basit, işlevselliği üst seviyede oluşturulmuş ve VERBİS‘e kayıt zorunluluğu olmayan tüm sigorta acentelerinin KVKK uyum sürecine rahatlıkla adapte olabilmeleri için tasarlanmıştır.

UYAÇ, dilimizde uyum anlamına gelmektedir. Açılımı KVKK Uyum Yazılım Çözümü’dür. Acentelerin KVKK mevzuatına uyum süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tüm işlemlerin tek bir ekrandan rahatlıkla yapılabiliyor olması pratik kullanım özelliğini en ön plana çıkarmaktadır. Hızlı veri girişiyle beraber ilgili kişiden hızlı bir şekilde onayın alınması ve akıllı sorgulama sistemine dayalı hızlı sonuç üretebilme yeteneği sayesinde KVKK uyum süreci en pratik hale getirilmiştir.

Ayrıca, toplum içerisinde bireylerin kişisel haklarının korunmasına yönelik hızla artan bilincin var olduğu ve bu bilincin daha da hızlı bir şekilde artacağı aşikardır. Bu sürece sigorta acenteleri olarak uyum sağlayıp, kişisel haklara saygı çerçevesinde İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği olarak sektörümüze olan saygınlığı ve güvenilirliği hep birlikte daha da yukarı taşıyacağız.

İSAD e-mailine başvuru yapabilirsiniz.
Mail: isad@isad.org.tr