Poliçe bilgilendirme formu teslim belgesi kullanımı

 Poliçe bilgilendirme formu teslim belgesi kullanımı

POLİÇE BİLGİLENDİRME FORMU TESLİM BELGESİ KULLANIMI

“Sigortalının teklif/poliçe/ek çıktılarını basılı olarak almayı tercih ettiği durumlarda bir kopya basılan çıktılar, “Poliçe Teslim Belgesi” veya bilgilendirme formu üzerine müşteri imzası alınarak teslim edilir ve acentelerimiz tarafından 10 yıl süreyle saklanır. Sistem üzerinden elektronik gönderilen okundu veya teslim bilgisi alınan, poliçelerde ses kaydının alınarak saklandığı durumlarda veya kayıtlı elektronik posta (KEP) ile elektronik gönderilen poliçelerde teslim belgesi bilgilendirme formu alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Yapılan denetleme, görüşmeler ve çalışmalar sırasında bazı acentelerimizden talep edilen poliçe iade eki kopyası ya da teslim belgesi almadıkları önemsemedikleri görülmüştür.

ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ALDIĞINIZI VE CEZAYİ SIKINTI YAŞAYABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYINIZ

Bu tür sorunları gidermek amacıyla tüm poliçe, ek düzenlemeleri ile beraber poliçe teslim belgesi veya bilgilendirme formu e basılmalı ve imzalatılmalıdır. Teslim belgesi kullanımı ile ikinci kopya basımına gerek kalmayacaktır.

İlgideki genelgede istisna olarak verilen aşağıdaki poliçeler için de teslim belgesi kullanılacak olup iki kopya basım gerekmemektedir.

*Trafik

*Yeşilkart

*Zorunlu Deprem Sigortası

*İnşaat All Risks ve Montaj All Risks

*Tarım branşı poliçeleri

* Kurumsal Sağlık Poliçesi

Bunlara ek olarak, poliçe ile birlikte ekli dokümanların (ürün kitapçığı/genel şart/klozlar/bilgilendirme formunun) verilmesi imzalı nüshanın alınması atlanmamalıdır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

İSAD YK