Küresel Covit-19 Salgınının Türkiye Sigorta Sektörüne Etkileri

 Küresel Covit-19 Salgınının Türkiye Sigorta Sektörüne Etkileri

Sigorta işlemleri, etkileşimleri incelendiğinde bu kategoride de sert bir negatif bir trend gözlemlenmektedir. Sigortacılık sosyal etkileşime yüksek bağlı olan hizmet sektörüdür. Sosyal etkileşim azalmasından en fazla etkilenen sektörlerden biri de sigortacılıktır. Bu sebeple Mart ayının son haftalarında İlk negatif etkileri görülmeye başlanmıştır. 3 ayı geçecek bir negatif etkilenme Sigorta Sektörünü çok büyük sıkıntıya sokabilir.

Sigorta Sektörünün Alt kategoriler arasında yer alan Dijital Sigortacılık incelendiğinde dijital sigortacılık (dijital poliçe üretim- teslim, e-sigorta danışmanlığı/hizmetleri ve dijital Sigorta ödeme sistemleri gibi) hizmetleri sunan firmaların etkileşiminin pozitif olarak ayrıştığını görüyoruz. Fiziki sosyal etkileşimli Sigorta Satılından e-Sigortaya hızlı bir geçiş yapmaya çalışan işletmelerin bu alt kategoriyi pozitif etkilemesine karşı geri kalan işlemlerde ve alt kategorilerdeki kuvvetli negatif trend kategori genelini olumsuz etkileyecektir. Salgının etkisinin azalması ile birlikte e-sigorta negatif etkilenecek normal trende geri dönecektir.

Sigorta Sektörü değişimin yarattığı amansız rekabet ortamında süratle gereken değişimleri ve tepkileri vererek bazı branşlarda çevik pazarlama yeteneği göstermiştir. Örneğin Sağlık Sigortalarında birçok şirket hızla Covit-19 u sigorta kapsamına almış, sağlık sigorta yenilemelerini kaybetmeden yeni iş girişi sağlamıştır. Araç Kasko, konut veya işyeri sigortalarında sektör aynı çeviklikle hareket edememiş hızlı birkaç şirket Nisan ayının ilk haftasında birçok branşta peşinat ödemelerini 1 ay erteleme, 12 aylık poliçeye + 3 ay hediye ödemeleri 3 ay sonra başlatma gibi kampanyalarla üretim negatife dönmeden hızlı kararlar almıştır. Diğer Şirketlerin takip etmesini bekliyoruz. Ancak başarılı kampanyaların ardından sürecin uzaması durumunda Sigorta sektörünün negatife dönme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum

Risk algısının yükseldiği ve sosyal etkileşimin azaldığı bu dönemde Nisan ayı itibariyle, Sağlık kaygısı, Araç, Konut ve işyerlerinde yağma, hırsızlık gibi güvenlik kaygıları ve ölüm kaygısı bu branşlardaki üretim artışına Nisan sonları itibariyle pozitife dönme ihtimali olduğunu düşünüyorum.

DİĞER SEKTÖRLERİN SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Deloitte in yapmış olduğu bir çalışmada 42 alt kategori incelenmiştir. Salgının etkilerinin yeni hissedildiği bir dönemde yapıldığı için öncü değişimleri göstermekle birlikte tüm resmi temsil etmemektedir. Bu kategorilerin toplu sonuçlarını alttaki iki eksenli tabloda bulabilirsiniz. Dikey eksende gösterilen Etkileşim Değişimi, baz alınan Ocak ortası dönem ile Mart ayının son haftaları arasındaki sayfa görüntüleme, arama ve sosyal medya gibi dijital etkileşimlerdeki değişimi göstermektedir. Yatay eksende bulunan Tahmini Toparlanma Hızı ise kategorinin salgın sonrası normal performansına dönme hızı öngörümüzü içermektedir. Toparlanma hızı yüksek olan kategorilerin salgın sonrasında ticari ve sosyal hayat normale dönünce hızlıca eski ortalamalarına döneceklerini düşünüyoruz.

İncelenen 42 kategorinin yarısından fazlasında etkileşim oranları azalmıştır. Etkileşimleri artan kategorilerin toparlanma hızları görece daha yüksektir. Bu durum bize salgının etkileri azaldıktan sonra yükselen kategorilerin eski ortalamalarına hızlıca döneceklerini; diğer tarafta ise negatif kategorilerdeki düzelmenin daha yavaş olacağı ve salgının ekonomik etkilerinin yılın geri kalanında da hissedilmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Sigorta Sektörü negatif alanda diğer kurumsal Hizmetler içerisinde yer almaktadır.

Negatife dönen, dönme ihtimali yüksek sektörlerin Sigorta talebinin de azalma, birçok sektörde durma noktasına gelme ihtimali çok yüksektir. Bundan önemli bir şekilde etkileneceğimizin endişesini yaşıyorum. Bu sektörlerin toparlanma hızı da yavaş olacaktır.

Diğer tarafta azalan trafik, sosyal etkileşimlerin azalması, herkesin evinde kalması gibi önlemler ile azalan hasarlar sonucu Sigorta Şirket karlarında ilk üç ayda ciddi bir artış yaşanacaktır.

SİGORTA ACENTELERİ AÇISINDAN

Acenteler ve çalışanları uzaktan çalışmaya çok hızlı uyum sağladığını gözlemliyoruz. Tüketicilerin de e-ticarete hızlı bir şekilde yönelmesiyle bu alanda hazırlıklı ve deneyimli Acenteler Uzaktan telefon, iletişim araçları ile poliçe yenilemeleri yapıp e poliçeleri mail veya diğer araçlar ile Sigortalıya dokunmadan uzaktan hızla ulaştırdılar. Bu şekilde acenteler diğer firmalardan hızlı bir şekilde ayrıştılar.

Ancak Ticaret ve kurumsal ortamda, özellikle getirilen sınırlamalar ve çalışmaya verilen ara ile desteklenen sektörler arasında Sigorta Acentelerinin olmaması sonucu, Nisan’ın 3. haftası itibariyle yavaşlama ve devamında gelen etkileşimlerdeki sert düşüş ile olumsuz etkileneceklerini, yenileme düşüşleri, uzaktan yeni iş bulma ve yaratma sıkıntıları ile Sigorta Acentelerin çalışmalarının negatife dönme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

Sigorta Şirketleri açısından yetişmiş eğitimli, bilinen ve bağlı Acenteleri kaybetmenin maliyetinin yeni Acente bulma veya yaratma maliyetinden yüksek olacağını söyleyebilirim. Bu noktada azalan hasar maliyetleri sonrası artan karlar ile Sigorta Acenteleri mutlaka desteklenmelidir. Bu da Şirketlerin Çevik Pazarlama yeteneklerini ortaya koyması ile olur. Tahsilat sorunları Acenteleri sıkıntıya sokmaya başlayacaktır, Müşterinin ödenmeyen borcundan Acente sorumlu değildir, Acente ekranları kapatılmamalı, Sigortalıların talebi halinde 3 aya kadar herhangi bir ek sigorta primi alınmadan vadelerinin uzatılması, Ayrıca yenilenen ve yeni poliçelerin peşinatlarının 30 gün uzatılarak sigorta ürünlerinden yararlanan kişilere ve Acentelere yenile kolaylığı sağlanması amaçlanmalıdır. Acentelerin ek komisyonlar ile desteklenmesi ile bu süreç en verimli şekilde atlatılabilinir.

Bu tarz salgınlar daha önce de belirtmiş olduğum, Sigorta Şirketlerinin tüm Acentelerini Dijital Dönüşüm ile bir önce geleceğe hazırlamasının önemi de kendini maalesef bu salgınla daha da göstermiştir. Müşteriler Sigorta Şirketlerine hala güvenmemekte Acenteden vaz geçmemektedir. Bu süreç uzayabilir veya benzer durumlar ile karşılaşılabilinir, bu nedenle Sigorta Şirketlerinin Yatırım, büyüme pazarlama plan ve stratejilerini hızla değiştirip Acentelerini e-dönüşüm ile uzaktan satış yapabilir noktaya getirmeleri konusunu uzun vadeli bir karar almadan önce etraflı düşünmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Saygılarımla;
Turusan Bağcı