“Sigorta Tahkim Komisyonuna nasıl başvuru yapılır?

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sigorta Şirketi ile Sigortalılar arasındaki uyuşmazlıklarda mahkeme süreci hem çok uzun hemde çok pahalı süreçler olabilmektedir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız, çok ucuz ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır.

Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı ispatlayacak bütün belgelerin ulaştırılması, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz.

Komisyona başvurunuzu postayla ya da şahsen yapabilirsiniz. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Sadece ıslak imzalı başvuru formları kabul edilecek olup, faksla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu bilgisayar üzerinde doldurulduğu takdirde çıktısının alınıp imzalandıktan sonra Komisyona iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca mahkemeye, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal etmiş uyuşmazlıklar hakkındaki başvurular da Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

Başvuru formunuza, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru  ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunu da eklemeyi unutmayınız. Başvuru aşamasıyla ilgili her türlü sorunuz için Komisyondan bilgi alabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvururken dikkat etmeniz gereken aşamalar aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURUNUZDA AŞAĞIDAKİ BELGELERİN YERALMASI GEREKMEKTEDİR:

  1. WEB SAYFASINDAN VEYA KOMİSYONDAN TEMİN EDİLEREK EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMUŞ ISLAK İMZALI BAŞVURU FORMU
  2. BAŞVURU ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR BANKA MAKBUZU ÖRNEĞİ
  3. SİGORTA KURULUŞUNUN BAŞVURUNUZU KISMEN YA DA TAMAMEN OLUMSUZ SONUÇLANDIRAN ŞİRKET YETKİLİLERİNCE İMZALANMIŞ NİHAİ CEVAP YAZISI VEYA BAŞVURUNUZU YAPTIKTAN SONRA KURULUŞUN 15 İŞ GÜNÜ SONUNDA YAZILI CEVAP VERMEDİĞİNİN İSPATINA YÖNELİK BELGE (NOTER İHTARNAMESİ, İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA VEYA KARGO ALINDISI, SİGORTA KURULUŞUNUN EVRAK KAYIT TARİHİNİ GÖSTEREN SURET)
  4. KURULUŞTAN ALDIĞINIZ CEVABIN TALEPLERİNİZİ NEDEN KARŞILAMADIĞININ DETAYLARINI İÇEREN AÇIKLAMALARINIZ İLE KOMİSYONA BAŞVURUNUZLA NE TALEP ETTİĞİNİZİ AÇIK VE SOMUT OLARAK GÖSTEREN BEYANINIZ (BU HUSUSLAR BAŞVURU FORMUNDA DA YERALABİLİR)
  5. UYUŞMAZLIK KONUSUNDA HAKLILIĞINIZI DESTEKLEYEN DİĞER TÜM BELGELERİN OKUNAKLI BİRER SURETİ (MEVCUT İSE SİGORTA SÖZLEŞMESİ/POLİÇESİNİN BİR SURETİ İLE BİRLİKTE)
  6. VEKALETEN BAŞVURULARDA VEKALETNAMENİN BİR ÖRNEĞİ ( VEKİL OLARAK SADECE BAROYA KAYITLI AVUKATLAR KABUL EDİLMEKTEDİR)

Daha fazla detay için ;

http://www.sigortatahkim.org

http://www.sigortatahkim.org/webdev/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=76