Güneş Sigorta, Global Compact’ı imzalayan ilk elementer şirket oldu

Güneş Sigorta, kurumsal sosyal sorumluluğun dünya üzerinde en önemli belgesi olan Global Compact’ı imzalayan ilk elementer şirket oldu. Genel Müdür Serhat Süreyya Çetin, “Türk sigorta sektörünün önünde bu yolu açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla, kurumsal sosyal sorumluluğun dünya üzerinde en önemli belgesi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (Global Compact) Türk sigorta sektöründen ilk imza geldi.

Güneş Sigorta, Global Compact’i imzalayan ilk hayat dışı sigorta şirketi oldu.

31 Ocak 1999 Dünya Ekonomik Forumu’nda, zamanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenen sözleşme, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, evrensel insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında kabul edilmişti. 10 ilkeden oluşan sözleşme, faaliyetlerini ve stratejilerini uygulamayı taahhüt etmiş iş dünyası için stratejik bir politika girişimi olma özelliği taşıyor ve Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan kuruluşlar, sözleşmenin 10 ilkesini kendi amaçları, değerleri ve kurumsal ilkelerine dahil etmeyi kabul etmiş sayılıyorlar.

‘Güneş Sigorta ilkelere bağlı’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin; “Özel sektörün ekonomiye katkılarının arttığı günümüzde, firmalar sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli çalışmalara imza atıyorlar.

Güneş Sigorta da, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ülke genelinde önemli başarılar yakalamış bir şirket olarak bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeye veya gerçekleştirilen aktivitelere katılmaya devam ediyor.

Bu sözleşme ile İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularındaki 10 temel ilkeye sahip olduğumuzu, bu ilkelere olan bağlılığımızı ve Güneş Sigorta’nın değerleri ve kurum kültürünü sözkonusu kriterlerle iş süreçlerimize en iyi şekilde uyarlamış olarak yansıtacağını taahhüt ediyoruz. Birleşmiş İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalayarak Türk sigorta sektörünün önünde bu yolu açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

 **

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları
İlke 1- İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.
İlke 2- İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İşgücü
İlke 3- İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;
İlke 4- Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına;
İlke 5- Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına,
İlke 6- İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çevre
İlke 7- İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemeli;
İlke 8- Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü   faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9- Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10- İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.