Sigorta Acente Dernek Başkanları Kürsüde – Berrin Dinç

 Sigorta Acente Dernek Başkanları Kürsüde – Berrin Dinç

Sigorta Acente Dernek Başkanları Kürsüde – Berrin Dinç

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ( İSAD ) Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Dinç sektöre dair fikir ve düşüncelerini siz değerli okuyucularımız ile paylaştı.

Sigorta acenteleri ile diğer aracıların eşit şartlarda çalışması gerekir. Bazı dağıtım kanallarına özel teminat ve fiyatlar sunulması haksız rekabete sebep oluyor.

Sigorta Acenteleri olarak; SİGORTA, Acentesiz olmaz düşüncesiyle mesleğimize sahip çıkmak adına her geçen gün daha zor şartlarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz.

Sigorta Acenteleri; Sigorta Şirketleri ile Sigortalılar arasında bağlantı kuran ve onların direk tanıtım yüzü olan kişilerdir. Kısıtlı şartlarda tanıtımı yaparak Türkiye’de Sigorta sektöründeki prim üretiminin %49,6 ‘sını sigorta acenteleri gerçekleştirmektedir. Bu nedenledir ki Sigorta Acenteleri, sektörün en büyük oyuncularından biridir. Sektördeki prim üretiminde en büyük oyuncu olan acenteler bu mesleği, çeşitli yaptırımlar eşliğinde ve tüm ticari yükümlülükleri tek başlarına üstlenerek yürütmektedirler.

Bu bağlamda Sigorta Acenteleri, çalışma arkadaşları olan şirketlerin, kendilerine destek olma konusunda ihtiyaç duymaktadır.

Neler yapılabilir,

Acentelerin portföy garantisi seçeneği olmalı ve sigorta şirketleri risk anlayışlarını değiştirmeli. Avukatlar, noterler ve mali müşavirlerde olduğu gibi sigorta acentelerinden de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmemeli. Zorunlu sigorta branşlarının arttırılması ve pazarın geliştirilmesine yönelik şirketlerin daha yenilikçi davranması çok önemlidir. Türkiye gibi ülkelerde pazarın genişletilebilmesi sigorta bilincinin oluşturulabilmesi için özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Sigorta acenteleri ile diğer aracıların eşit şartlarda çalışması gerekir. Bazı dağıtım kanallarına özel teminat ve fiyatlar sunulması haksız rekabete sebep oluyor. Bu haksızlığın önlenmesi için çalışmalar yapılmalı. Şirketlerin yeniliklerini acentelere tanıtan temsilcilerde ürünlerle ilgili bilgi yetersizlikleri giderilmeli. Asistans hizmetlerinde yaşanan sorunlar acenteleri de etkiliyor, bu konularda şirketler daha titizlikle çalışmalı.

Özellikle tüm acenteler derneklerine ve kurumlarına sahip çıkmalı. Toplu hareket ettiklerinde alacakları haklardan vazgeçmemeliler. Kazanılan komisyonlar ve gelirlerle ilgili karar alınmasında etkin olabilmek için STK’lar la hareket etmek her zaman pozitif bir değer olacaktır. Unutulmamalıdır ki Birlikten kuvvet doğar. Sesimizi kesintisiz olarak duyurabilmemizin yolu her zaman sivil toplum kuruluşları ile hareket etmektir. Bu kurumlarla birlikte aktif çalışmak ve desteklemek Acentelerin haklarını koruması için gelecekte çok büyük önem arz edecektir.