Talihsiz açıklama “ Acenteler Kapanacak Sigorta Ucuzlayacak “

Bir Gazetede çıkan “ ACENTELER KAPANACAK SİGORTA UCUZLAYACAK “ Haberi ile ilgili İSAD Yönetim Kurulunun yaptığı açıklama aşağıdadır;

Yazılım Şirketi SAP Direktörü Bülent Karal ın “Önümüzdeki dönemde bir çok şirketin hizmet sunumunu bilgisayar üzerinden yapacağını, bu kapsamda Sigorta Şirketlerinin Acenteleri kapatarak doğrudan bilgisayar üzerinden poliçe satacağını” belirten talihsiz açıklamasını okuduk. Bir yazılım şirketinin Sigorta Şirketlerine yazılım satmak adına bu işten ekmek yiyen direkt ve dolaylı yüzbinlerce kişiyi yok sayması ve sektörü yanlış yönlendirmesi büyük bir hata olmuştur. Bedel ödenmelidir.

Tüm Dünya ülkelerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını daha yeni iki gün önce Generali Sigorta ile STK Başkanları paylaşmıştır. Özet sonuç şu çıkmıştır. Dünya da hiçbir ülkede Sigorta Şirketi direkt satış payı %7-8 i geçemiyor
Tüm Dünyada Güven ve yüz yüze temasın önüne hiç bir şey geçemiyor.

 Dijitali engelleyemeyiz karşı da değiliz müşteri hem dijital bilgi hem de fiziksel dokunuş istiyor bunu birleştirmeli çalışmalar buna göre düzenlenmelidir.

Direk İnternet üzerinden ve telefon ile satış yapan bir Sigorta şirketi acente karşıtı 40 milyon Euro reklam yaparak Acenteyi kötülemiş hatta acenteyi dinozor gibi göstermiştir. Ayrıca yazılım ve diğer çalışmalar ile 1 milyar Euro yatırım yapmasına rağmen Reklam yapan Acenteye yüklenen şirketin pazar payı % 8 i hiç bir şekilde geçememiştir. Bu Ülkede Acente Pazar payı hala %85 dir.

 Bu gerçek sonuçlardan yola çıkarak SAP gibi bir yazılım Şirketinin Dünya gerçeklerini Araştırmadan sonuçlar ölçümlenmeden sadece yazılım satmak adına açıklamalar yapması düşündürücüdür. Halbuki Dünyada hızla yükselen ve Gelişen trend Modernize edilmiş Acenteler ile müşteriye dokunan yazılım ve yatırımlardır.

SAP ın bunu fark ederek yazılım satmak istiyor ise Sigorta Şirketlerine Acenteyi Modernize edecek Dijital çözümler üretmesini tavsiye ediyoruz. Aksi durumda milyarlarca yatırım yapan ve büyüyemeyen Sigorta Şirketlerinin ve karşısına aldığı binlerce Acente ile yüzbinlerce çalışanına hesap verilemez. Ayrıca bunun sonucu birilerinin hesap vermesi gerekebilir. Biz Sigorta Acenteleri de kalkıp SAP ın yaptığı yazılımları kullanan Sigorta Şirketleri ile çalışmak istemiyoruz, hem yavaş hem sorunlu dersek ne olacak. Acente Dernekleri bir eylem planı düzenleyecektir.

Basın da Acenteler ile ilgili olumsuz haber yapmaktan vaz geçmelidir.

 Taraflar Sigorta Sektörünü büyütecek çözüm ve davranışlarda bulunmalıdır bir tarafı yok ederek ya da yok etmeye çalışarak kimse sonuca ulaşamaz.

Türkiye gerçeği şudur “ Sigorta Satışında en ucuz ve en güvenilir kanal Acentelerdir”.

Acentesine yatırım yapan Şirket büyüyecektir. Çözüm iki kanalı Dijital ile Acenteyi birleştirmektir, bu da MODERNİZE EDİLMİŞ ACENTE ile olur. 

 Generali Sigorta ile Acente STK Yöneticilerinin katıldığı toplantıda bu konu ile ilgili Dünya sonuçlarının incelendiği ve yayınlandığı yazıyı ayrıca web sayfamızda yayıyladık.

 Saygılarımla

Turusan Bağcı

 İSAD YK Başkanı