Sigorta suistimalleri artık nitelikli dolandırıcılık

Hazine Müsteşarlığı’nın bu ayın başında yayınlanan yönetmeliğiyle sigorta suiistimaleri, Türk Ceza Kanunu’nun 158’inci maddesi kapsamındaki “Niteklikli dolandırıcılık” kapsamına alındı.

Sigorta suiistimalleri ile mücadele amacıyla “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik “Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak yayımlandı. 1 Haziran 2011 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle, yasal unsurların oluşması halinde sigorta suiistimalleri Türk Ceza Kanunu’nun “Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158’inci maddesi kapsamında suç olarak değerlendirilip, bu madde kapsamına giren eylemler, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecek. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’den (TSRSB) konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, sigorta sektöründe, sigorta suiistimalleri ile mücadelede yeni bir döneme girildiği ve bu alanda yasal, teknolojik ve idari altyapının “hızla” kurulduğu ifade edildi.

2010’DA 8.7 MİLYAR TL SUİİSTİMAL EDİLDİ

Yanıltıcı uygulamaların sadece araç sigortalarında değil, bedeni hasarlar da dâhil olmak üzere her tür sigorta alanında yapıldığına dikkat çekilen TSRSB’nin açıklamasında, “Türkiye’de sigorta suiistimalleri; sigorta şirketinin sözleşme şartları çerçevesinde ödememesi gereken bir hasarı ödetmek amacıyla sigorta şirketine bilerek yanlış bilgi verilmesi ve/veya önemli bir hususun gizlenmesi ya da sigorta süresi içerisinde kasıtlı olarak bir hasara sebep olunması veya hasarın miktarının olduğundan fazla gösterilmesi suretiyle yarar sağlanması şeklinde gözlemlenmektedir. Sigorta suiistimalleri devamlı yükselen ve 2010 yılında 8.7 milyar TL’ye ulaşan hasar iş ve işlemlerinde ortaya çıkmaktadır” denildi.

ŞÜPHELİ DURUMLAR VERİ TABANINA İŞLENECEK

Sigorta suiistimali şüphesi bulunan kişi ve kuruluşlara teminat verilmemesi veya yasal başka önlemlerin alınabilmesi amacıyla, Sigorta Bilgi Merkezi bünyesinde Sigorta Suiistimalleri Bilgi Sistemi (SİSBİS) veri tabanı kuruldu ve 2010 yılının başında test çalışmalarına başlanıldı. Yeni yönetmelikle sigorta şirketlerinin, şüpheli durumları kanıtlarıyla birlikte bu veri tabanına girmeleri, Sigorta Bilgi Merkezi’nin de bu veri tabanını sigorta şirketleriyle paylaşması zorunlu hale getirildi. Birlik’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yine Sigorta Bilgi Merkezi bünyesinde; yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını teminen; örnekleri gelişmiş dünya ülke piyasalarında görülen, oluşan veri tabanını analiz eden ve Organize suiistimal durumlarını ortaya çıkararak, kanıtlarıyla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun 158’inci maddesi kapsamında yargıya intikalini sağlayacak yeni bir yapılanmaya gidilmesi yönünde karar alınmıştır.”