Avrupa Komisyonu sigortacılığın AB müktesebatıyla uyumunu yeterli bulmadı.

Avrupa Komisyonu 2010 ilerleme raporunda sigortacılık alanında AB müktesebatıyla uyumun kısmi kalmaya devam ettiğini belirtirken, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri için bağımsız bir düzenleme ve denetleme kurumunun oluşturulmasına yönelik hiçbir ilerleme kaydedilemediğinin altını çizdi.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması gereken konular değerlendirildi.

Buna göre, sigortacılık alanında AB müktesebatıyla uyumun kısmi kalmaya devam ettiği belirtilirken, sermaye yeterliliğinin hesaplanması, oldukça düşük olan motorlu araç zorunlu mali sorumluluk sigortası asgari tazminat tutarları ile garanti fonunun kapsamı sigortacılık mevzuatındaki ana eksiklikleri teşkil ettiği vurgulandı.

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri için bağımsız bir düzenleme denetleme kurumunun oluşturulmasına yönelik hiçbir ilerleme kaydedilemediğinin de altının çizildiği raporda, olumlu olarak şu detaylar vurgulandı: “Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanlarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hazine Müsteşarlığı, gerekli görmesi halinde, motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta tarifelerini gözden geçirme hakkına sahiptir. Hazine Müsteşarlığı, maruz kaldıkları riskleri izlemek amacıyla, bütün sigortacılık şirketlerinin hizmet alımı faaliyetlerini 3 ayda bir bildirmelerini zorunlu kılmıştır. Hazine Müsteşarlığı, doğal afet riskleri ve sigorta şirketlerinin müşterilerinin tazminat talebi geçmişini göz önünde bulundurmaları gerekliliğine ilişkin ayrıntılı bir tebliğ yayımlamıştır.”