Korsan Yazılımlar ve Denetim Eksikliği

 Korsan Yazılımlar ve Denetim Eksikliği

5684 sayılı Sigortacılık kanununa göre Sigorta Acenteliği kuruluş şekli, amacı iş paylaşımıyla alakalı kurallar kaideler aranılan nitelikler bellidir.

Üniversitelerde bölümü olan, Kanunla belirlenmiş çerçeve içinde yol alması gereken bir sektörün, denetimsizlik içinde ciddi kayıplar yaşadığını da kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu anlam da;
4649 Km2 yüz ölçümlü, 626319 nüfusa sahip olan Batman ilinde, Ticaret Siciline kayıtlı 34 Yetkili Acente varken ( TOBB kayıtlarına göre ) ,
Bize gelen bilgilerde Yetkili Acentelerin kat be kat üzerinde şube, hızlı ekran diye tabir edilen programlar ile “ekran paylaşımı “yapan Büyük şehirlerimiz merkez adresli Sigorta Acenteleri! aracılığıyla poliçeler tanzim edilmektedir.

Bahse konu programlar internet bağlantısı olan her yerde (TOBB’a kayıtlı statik IP zorunluluğu olmadan) açılabilmektedir.


Değerli SİGORTA ŞİRKETLERİMİZ:

İllerimizde Ticaret Odalarına bağlı olup, üyelik aidatı ödeyen, TOBB’a Levha Kaydı olan ve aidatlarını ödeyen acentelerin, Segem Belgesi olması gerekliliği, eğitim ve mesleki tecrübe yılımız gerekli iken,
Sigortalımızın ve Acenteliğini Vekaleten yürüttüğümüz her şirketin menfaatini gözetmek zorunluluğumuz, KVKK için ek sözleşmeler imzalanarak Masak için taahhüt altına girerken …
Sizleri “temsil” eden, yetkisiz nerede kim oldukları belli olmayan bu kişilerden ne belge, bilgi ve ne gibi teminatları alıyorsunuz?


Yetkili makamlarımızdan;
Kendi ilinde ikamet eden, tek kazancı Sigorta Acenteliği olan meslektaşlarımıza yapılan bu haksızlığa “dur denilmesi “ve YASAL OLARAK çalışan, Sigorta Acenteliği mesleğini icra eden Bizlere destek olmanızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Konu hakkında gerekli hassasiyeti gösterip gereğinin yapılacağına inancımız sonsuzdur.

Saygılarımızla
TÜSAF YK .